PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o państwowych instytucjach kultury

  • PAP    5 kwietnia 2013 - 08:34
NIK o państwowych instytucjach kultury

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie funkcjonowanie państwowych instytucji kultury i działalność ministra kultury dotyczącą powierzania im zadań, choć stwierdzono nieprawidłowości.
Dotyczą one m.in. zasad wynagradzania pracowników przez te instytucje.

Kontrolą „Wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" NIK objęła Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dziewięć państwowych instytucji kultury: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Instytut Książki w Krakowie.

NIK stwierdził, że państwowe instytucje kultury skutecznie i efektywnie realizowały zarówno zadania własne (statutowe) oraz zadania powierzone przez ministra kultury. Były m.in. odpowiedzialne za obsługę programów ministra, organizację konferencji, seminariów, kampanii społecznych i koordynację uroczystości związanych z ważnymi rocznicami.

Izba zwraca uwagę, że prowadzoną przez instytucje kultury działalność kulturalną charakteryzował „szeroki zakres i różnorodność form", instytucje podejmowały też własne inicjatywy na rzecz rozwoju - prowadzenie prac badawczych, eksperckich, działalność edukacyjną, kształtowanie świadomości społecznej.

Izba oceniła też pozytywnie działalność ministra kultury w zakresie powierzania zadań państwowym instytucjom kultury. Stwierdziła, że minister usprawnił system działalności kulturalnej w Polsce.

Pozytywna ocena NIK wynika też z prawidłowego udzielania prowadzonym instytucjom kultury dotacji celowych na realizację powierzonych zadań oraz ich rozliczania, prowadzenia przez ministerstwo kontroli w zakresie prawidłowości realizacji powierzonych zadań, a także wzrostu nakładów finansowych na funkcjonowanie nadzorowanych instytucji kultury w latach 2010-12.

Izba zauważa w raporcie, że wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa przez ministra kultury na funkcjonowanie państwowych instytucji kultury wzrastała z prawie 786 mln zł (w 2010 r.) do ponad 825 mln zł (w 2011 r.), czyli o 5 procent. Na 2012 r. zaplanowano kwotę ponad 894 mln zł - czyli wyższą w porównaniu do 2010 r. i 2011 r. o odpowiednio 13,8 proc. oraz 8,4 proc.

„Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego usprawnił i uelastycznił system działalności kulturalnej zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz jej uzupełnieniem na lata 2004-2020. Dokonał tego poprzez decentralizację systemu zarządzania kulturą. Zwiększył zakres zadań w części istniejących państwowych instytucji kultury oraz utworzył nowe, wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach (jak np. polska literatura i jej dziedzictwo, muzyka i taniec, polski teatr, muzea)" - zwraca też uwagę NIK.

Spośród dziewięciu objętych kontrolą państwowych instytucji kultury jedna otrzymała ocenę pozytywną (Instytut Książki w Krakowie), a osiem ocenę pozytywną, mimo stwierdzenia nieprawidłowości.

Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania skontrolowanych instytucji kultury dotyczą m.in.: nieprzestrzegania przez sześć skontrolowanych instytucji kultury - Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie - zasad wynagradzania pracowników wynikających z przepisów prawa obowiązujących instytucje kultury.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.