PARTNER PORTALU
  • BGK

O przyszłości bibliotek w Sosnowcu

  • esosnowiec.pl (Izabela Kieliś)    22 marca 2013 - 11:57
O przyszłości bibliotek w Sosnowcu

Bibliotekarze z całego województwa śląskiego już po raz dziewiąty spotkali się, by debatować nad kierunkami, w jakich podąża bibliotekarstwo w Polsce oraz kondycją polskiego czytelnictwa i przyszłością bibliotek w kraju.
Podczas IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które tym razem zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu obecnych było ponad stu przedstawicieli bibliotek różnego szczebla.

„Biblioteka: kompetencje, komunikacja, kultura" - pod takim hasłem odbywało się tegoroczne Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, którego inicjatorką jest Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

Czytaj też: Ustawa z łatką niszczycielki bibliotek nie przejdzie      

Dziewiąta edycja spotkania była szczególnie istotna w obliczu ostatnich głośnych dyskusji dotyczących przyszłości niektórych bibliotek w kraju. I choć wystąpienia przygotowane przez uczestników konferencji nie nawiązywały wprost do tych trudnych kwestii, to w sposób szczególny udowadniały wielozadaniowość i znaczenie funkcjonowania tych instytucji dla rozwoju krajowej edukacji oraz zaznaczały mocną pozycję bibliotek w sferze kulturalnej.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się dyrektorzy bibliotek oraz przedstawiciele tych placówek i środowiska akademickiego nie tylko z regionu, ale także z innych województw, a nawet zza granicy.

Zebrane w Auli Wyższej Szkoły Humanitas audytorium mogło wysłuchać wystąpień m.in. prof. zw. dr hab. Jana Malickiego - dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dr Małgorzaty Janiak - zastępcy dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Dariny Janovskiej i mgr Tomasza Trancygiera ze Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martin, czy dr Haliny Molin - dyrektora Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska).

- W dzisiejszym świecie biblioteka powinna być nie tylko miejscem poszukiwania wiedzy, ale także integracji. Jako bibliotekarze koordynujący działalność naszych placówek powinniśmy wychodzić do naszych czytelników nie tylko z ofertą książkową. Dlatego organizowane są wszelkiego rodzaju koncerty, spotkania, konkursy. Biblioteka, tak jak w mojej placówce, niemal codziennie tętni życiem. Codziennie zapisuje się do nas około 60 osób. Życzyłby sobie, aby ta tendencja w przyszłości nie malała - mówił prof. Jan Malicki, który swoją wypowiedź poświęcił tematowi „Biblioteka w środowisku bliższym i dalszym".

Słuchaczom opowiedział o funkcjach i kierunkach rozwoju współczesnych bibliotek na przykładzie największej książnicy w regionie, Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

I właśnie wielozadaniowość instytucji, jaką jest biblioteka przez cały czas pojawiała się w różnych momentach czwartkowego spotkania w WSH. Mowa była także o projektach realizowanych w bibliotekach i przez biblioteki, specyfice działalności bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych czy konieczności wielozadaniowości bibliotekarza.

- Dynamika zmian, która dotyka wiele dziedzin życia społecznego, w tym także środowiska bibliotekarzy, sprawia, iż koniecznym jest, aby jego przedstawiciele mieli możliwość spotkania i wymiany doświadczeń. Stąd konieczność takich inicjatyw jak Forum Bibliotekarzy - tłumaczy Elżbieta Okularczyk, kierownik Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

- Zadaniem tego cyklicznego spotkania jest integracja środowiska bibliotekarskiego, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobów realizacji swoich zadań w zależności od typu biblioteki i rodzaju gromadzonych zbiorów. W niełatwym czasie funkcjonowania tych placówek kultury, podejmowane są inicjatywy uaktywnienia form pracy i jej prezentacji oraz uwrażliwienia otoczenia na ich działanie, funkcje i pełnioną misję - podkreśla Elżbieta Okularczyk.

W tym roku podczas Forum pojawił się także wątek na wskroś współczesny, czyli elektroniczne bazy wiedzy, biblioteki cyfrowe i wirtualne. To również była forma zaakcentowania trendu, jakiemu muszą ulegać biblioteki, aby móc bez problemu obsłużyć nawet najbardziej wymagającego odbiorcę ich usług w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie.

Głównymi organizatorami tegorocznego IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego byli: Biblioteka Śląska w Katowicach, Wyższa Szkoła „Humanitas" w Sosnowcu oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • TERESA, 2013-03-23 10:03:17

    Ktoś kiedyś chciał znać przyszłość...
  • b, 2013-03-22 13:13:44

    W czasie Forum wielokrotnie podejmowano tematy związane z przyszłością bibliotek w Polsce, a szczególnie związane z oprotestowywanymi przez środowisko bibliotekarskie kontrowersyjnymi działaniami ministra administracji i cyfryzacji, związanymi z absurdalnym projektem likwidacji bibliotek szkolnych. ...Działania Związku Nauczycielstwa Polskiego w tym zakresie prezentował Krzysztof Baszczyński - wiceprezes Zarządu Głównego ZNP. Dyskutowano również na temat działań podejmowanych w porozumieniu ze stowarzyszeniami bibliotekarskimi. Tematy te zdominowały również dyskusje kuluarowe jednego z najważniejszych spotkań bibliotekarzy kraju.  rozwiń