PARTNER PORTALU
  • BGK

Obradowała Rada Osiedla Osowa

  • www.Osowa24.pl    29 września 2011 - 12:01
Obradowała Rada Osiedla Osowa

Na pierwszej po wakacjach sesji zebrała się Rada Osiedla Osowa. Radni dyskutowali m.in. o pasażu handlowym „Czerwona Torebka”, wyrażając swoje zaniepokojenie tą kontrowersyjną inwestycją.
Obrady rozpoczęły się od zaprzysiężenia radnej Marii Rogalskiej Cichoń, która złożyła ślubowanie. Następnie podjęto uchwałę, o przeznaczeniu środków finansowych z rezerwy na dofinansowanie sprzętu do siłowni na wolnym powietrzu zlokalizowanym na placu zabaw przy ulicy Bliźniąt.

Będzie to sprzęt podobny do tego, jaki znamy z parku przy ulicy Chirona. Rada zakupi tez plakaty i banery na potrzeby imprez i festynów.

Aż 37 spraw zgłosili mieszkańcy do komisji infrastruktury drogowej i komunikacji. Wiele z nich udało się już załatwić pozytywnie. Jednak wiele budzi nadal wiele emocji i kontrowersji. Tak jest np. z projektem „Nowej Kielnieńskiej”. Konieczne zdaniem RO jest spotkanie mieszkańców z Biurem Rozwoju Gdańska.

Przypomnijmy, że takie spotkanie odbyło się już kilka miesięcy temu, jednak było zamknięte dla mieszkańców a z planami zapoznali się wówczas jedynie radni.

Podobnie jest z kontrowersjami wokół ulicy Homera. Sprawa była poruszana na lamach osowskich mediów oraz w portalu Trójmiasto.pl. Zwrócono uwagę, że prace w tym rejonie to nie inwestycja drogowa a budowa kanalizacji deszczowej. Brakuje jednak ledwie kilku metrów pasa drogowego, by mieszkańcy mogli korzystać ze znacznie krótszego dojazdu i wyjazdu z osiedla. Jednak niestety, nie ma tego w planach. Rada Osiedla dołoży starań, by pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu tego problemu.

Kolejny temat to zmiany w układzie komunikacji zbiorowej. W piśmie do ZTM przesłano uwagi od mieszkańców. Jednak jak na razie nie ma pozytywnych efektów tych propozycji.

Rada będzie też pilnować budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż Obwodnicy. Ta inwestycja była zaplanowana jeszcze na ten rok. Nowe ekrany aż do 326 km 700 metra mają powstać najpóźniej w pierwszym kwartale nowego roku.

Najwięcej emocji wzbudziła oczywiście „Czerwona Torebka”. Rada Osiedla Osowa podjęła uchwałę, w której wyraża swoje zaniepokojenie inwestycją w aspekcie braku infrastruktury drogowej w tym miejscu. Inwestor zdaniem RO powinien zadbać o układ drogowy wokół budowanego pasażu.

Zdaniem radnych pasaż w formie jaką proponuje inwestor nie będzie pasował do zabudowy osiedla. Uchwałę Rada Osiedla przedstawi ZDiZ. Dodajmy jednak, że w planach zagospodarowania jest miejsce na obiekty handlowe w tym rejonie, zatem pasaż zapewne powstanie.

Przy tej okazji pojawił się pomysł wniosku o zmianę studium zabudowy terenów przeznaczonych pod inwestycje. Pozwoli to na dokonywanie zmian w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego co radziła radna Małgorzata Chmiel.

Taka sytuacja występuje w okolicach „Instytutu Suzuki” i Przedszkola „Rośnij radośnie”, gdzie ma powstać obiekt handlowy. To jedyna droga by blokować takie inwestycje przekonywała radna Chmiel.

Na koniec poruszono jeszcze temat domu kultury i nowej siedziby rady. Przypomnijmy, projekt zakładał przejęcie budynku po Urzędzie Miar i Wag i taką właśnie lokalizację dla obu zainteresowanych. Jednak temat ciągnie się od lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś się zmieniło.

W sprawach bieżących podjęto kwestię skrzyżowania Kielnieńskiej z Barniewicką (propozycja tzw. „zielonej strzałki” umożliwiającej warunkowy skręt w Barniewicką dla kierowców jadących od strony Chwaszczyna) oraz budowy sygnalizacji świetlnej na krzyżówce Wodnika z Jednorożca.

Wskazano na kolejne zniszczenia ulicy Kielnieńskiej (ciężkie samochody jadące na budowę stadionu w Letnicy) oraz konieczności wyłączania sygnalizacji świetlnych na Kielnieńskiej w porach nocnych by nie blokować płynności jazdy.

Radni nie widzą możliwości budowy oświetlenia w parku przy Chirona. Powodem są protesty mieszkańców podczas budowy parku. Wówczas byli oni przeciwni. Jednak kolejne zniszczenia tablic w parku pokazują, że po zmroku nie jest tam najbezpieczniej ze względu na panujące przysłowiowe „egipskie ciemności”.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.