PARTNER PORTALU
  • BGK

Otwarcie Domu Ślōnskij Ferajny

  • www.m-ce24.pl    21 maja 2012 - 11:17
Otwarcie Domu Ślōnskij Ferajny

Namiastkę sali edukacji regionalnej stworzyła Ślōnsko Ferajna w jednym z pomieszczeń swojej nowej siedziby.
Na ścianach wiszą obrazki z napisami: bombony, graczki, kragel, zdrzadło, bysztek. W antyramach historia Górnego Śląska – oczywiście po ślonsku.

– Bydymy tu urganizować lekcyje ślōnskij godki – dlo wszyjskich – dzieci a dorosłych, dlo kożdego, kery chce sie uczyć. Chcymy, by dziynki naszym działaniom wszyscy ci, kerzy uważajom, że gańba jest godać po ślonsku, zmiynili zdanie – mówi inicjator powstania placówki Peter Langer ze Ślōnskij Ferajny, którą otwarto w Mysłowicach-Krasowach.

– Ciesza sie, bo po roz piyrwszy moga na oficjalnyj uroczystości godać po ślonsku – rozpoczął swoje przemówienie prezydent Mysłowic Edward Lasok.

– I ciesza się, że tako placowka, kero bydzie propagować ślonsko godka powstała w naszym mieście. Muszymy dbać o naszo historyja i naszo godka by nie znikły. Życza wom wytrwałości i wielu sukcesów – dodał.

Również Poseł na Sejm RP – Marek Plura był pełen podziwu dla inicjatywy Ślōnskij Ferajny. – Takie domy som potrzebne w każdym mieście. Robicie kawał dobryj roboty i mom nadzieja, że tak bydzie dalij. Wszystkigo najlepszego.

Uroczystego otwarcia Domu Ślōnskij Ferajny dokonali: Poseł na Sejm RP – Marek Plura, prezydent Mysłowic Edward Lasok, prezes Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy „Pro Loquela Silesiana”, a jednocześnie wiceprezes powstałej dzień wcześniej Rady Górnośląskiej – Rafał Adamus oraz przedstawiciel „Ślonskij Ferajny” – Peter Langer.

W gronie przybyłych gości nie zabrakło również Wiceprezydenta – Grzegorza Brzoski, radnego – Tomasza Wrony oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres” – Eugeniusza Starzaka.

To właśnie tu, w nowej siedzibie Ślōnskiej Ferajny przedstawiciele śląskich stowarzyszeń i organizacji podpisali się pod wspólnym listem do premiera Donalda Tuska, w którym postulują uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, a ślōnskij gŏdki za język regionalny, bowiem jak wykazał spis powszechny, Ślązacy stanowią największą w Polsce mniejszościową grupę narodowościową.

Sygnatariusze wyrazili nadzieję, iż zaproszenie przez polskie władze przedstawicieli organizacji, stawiających sobie za cel uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, a języka śląskiego za regionalny, do prac Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych „nie tylko nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla władz Rzeczypospolitej Polskiej, ale wręcz przeciwnie – pogłębi zaufanie Ślązaków do instytucji Państwa Polskiego i przekonanie o poszanowaniu praw obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym przypadku Ślązaków, którym umożliwi się wyrażanie opinii w sprawach ich dotyczących”.

Przedstawiciele śląskich organizacji braliby udział w pracach Komisji w charakterze członków-obserwatorów.

Pismo do prezesa Rady Ministrów podpisały następujące organizacje i stowarzyszenia: Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, Towarzystwo Pielęgnowania Śląskiej Mowy „DANGA”, Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy „Pro Loquela Silesiana”, Związek Ludności Narodowości Śląskiej, „Nasz Wspólny Śląski Dom“, Ślonsko Ferajna, Agencja Artystyczna MAKULA, Narodowa Oficyna Śląska oraz autor książek o historii Śląska – Dariusz Jerczyński.

Z kolei na posiedzeniu Rady Górnośląskiej, list do premiera RP podpisali: Związek Ślązaków, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Regionalnej „Silesiana Schola“, Fundacja Śląska i Przymierze Śląskie.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.