PARTNER PORTALU
  • BGK

Pat w sprawie Klikowej

  • JL    6 lipca 2010 - 09:36
Pat w sprawie Klikowej

Woj. małopolskie nie przystąpi do trzeciego przetargu na dzierżawę majątku Stada Ogierów w Klikowej. Władze regionu oczekują oferty, która nie umożliwi im ziałania zgodne z prawem oraz stworzy podstawy do przywrócenia świetności stadu.
– Podtrzymujemy chęć przejęcia majątku byłego Stada Ogierów w Klikowej – mówi marszałek Marek Nawara. – Nie możemy jednak godzić się na skrajnie niekorzystne warunki proponowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Województwo od ponad trzech lat zabiega o przejęcie stada. Agencja Nieruchomości Rolnych wielokrotnie zmieniała warunki, na jakich samorząd miałby przejąć te nieruchomości, a kolejne propozycje były coraz bardziej niekorzystne.

W pierwszym ogłoszeniu o przetargu, z końca marca, Agencja Nieruchomości Rolnych ustaliła, że okres dzierżawy wynosi 10 lat. Zażądała także przejęcia siedmiu pracowników Stada Ogierów i zagwarantowania im zatrudnienia przez trzy lata. Znalazł się także zapis o możliwości wyłączenia gruntów z przedmiotu dzierżawy, jeżeli zmieni się ich przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Faktycznie więc dzierżawca nie ma pewności, czy będzie dzierżawił nieruchomość w takim kształcie i o takiej powierzchni jak przy zawarciu umowy. Agencja zażądała także kupienia sprzętu o wartości ok. 135 tys. zł (m.in. kombajnów, traktorów, sprzętu ogrodniczego).

Marszałek Marek Nawara wysłał wtedy do prezesa ANR Tomasza Nawrockiego pismo, w którym przedstawił stanowisko władz województwa. Podkreślił w nim m.in., że „warunki przetargu mogą budzić poważne wątpliwości co do celowości wydatkowania środków publicznych”, a „spełnienie niektórych formalnych wymogów uczestnictwa w przetargu (...) jest dla województwa małopolskiego, jako podmiotu sektora finansów publicznych bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe”.

Mimo tego w maju Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła nowy przetarg, nie zmieniając warunków. Tym samym władze województwa ponownie uznały, że nie mogą przystąpić do przetargu na zaproponowanych warunkach.

W czerwcu ANR ogłosiła trzeci przetarg. Większość warunków pozostała taka sama jak poprzednio. ANR odstąpiła tylko od żądania przejęcia pracowników i zakupu sprzętu, ale dalej utrzymała m.in. jedynie 10-letnią dzierżawę.

Wobec tego marszałek Nawara przesłał pismo do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Poinformował go, że województwo podtrzymuje wolę przejęcia majątku w Klikowej. Zaapelował o wydłużenie okresu obowiązywania dzierżawy do 30 lat i możliwość przekazania przez województwo praw wynikających z umowy dzierżawy na rzecz np. spółki celowej z stuprocentowym udziałem województwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.