PARTNER PORTALU
  • BGK

Pięć milionów złotych dla pozarządówek

  • GK/kujawsko-pomorskie.pl    2 stycznia 2012 - 11:54
Pięć milionów złotych dla pozarządówek

Trwa nabór ofert w ogłoszonych przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W puli środków przewidzianych do podziału jest ponad 5 milionów złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Działające na Kujawach i Pomorzu organizacje pozarządowe świetnie radzą sobie z powierzanymi przez samorząd województwa zadaniami. A zakres przedsięwzięć jest naprawdę duży. Zachęcam ngo-sy z regionu do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki (zabierz głos/oceń marszałka województwa).

Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w 16 otwartych konkursach. Kwotą 1 miliona złotych wsparte zostaną przedsięwzięcia służące m.in. upowszechnianiu kultury lub sztuki. Tutaj organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze na organizację koncertów, wystaw lub edukacyjnych przedsięwzięć kulturalnych oraz realizację projektów związanych z ochroną i popularyzacją tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego. Termin składania wniosków mija 23 stycznia 2012 roku.

Pół miliona złotych wesprze upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi projekty imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz lokalnym. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” wsparcie trafi między innymi na realizację różnego rodzaju programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do młodzieży i osób dorosłych, akcji edukacyjnych, zajęć terapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych. Na ten cel przeznaczono 180 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień wśród studentów oraz wsparcie dla rodzin osób uzależnionych przeznaczono 225 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 23 stycznia 2012 roku.

Wsparcie trafi także na dofinansowanie zadań służących aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie profilaktyki uzależnień. W puli tego konkursu jest 50 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na przykład na działalność punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholizmu lub narkomanii na wsi lub realizację programów profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym trafi kwota 270 tysięcy złotych. To środki na realizację działań zapewniających uspołecznienie dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy i zainteresowań oraz przeciwdziałających zjawisku przemocy. Nabór wniosków trwa do 23 stycznia 2012 roku.

Na dofinansowanie mogą też liczyć organizacje młodzieżowe, które realizują przedsięwzięcia integrujące dzieci i młodzież, poszerzają ich wiedzę i zainteresowania, krzewią postawę patriotyczną oraz przeciwdziałają zjawisku przemocy. W puli konkursu znalazło się 360 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 23 stycznia 2012 roku.

Na organizację półkolonii, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu integrację osób starszych z młodszym pokoleniem trafi 90 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Dofinansowanie zostaną też różnego rodzaju działania związane z pomocą dla osób przewlekle chorych i wymagających stałej opieki. Wsparcie zostanie również przeznaczone na pomoc dla rodzin tych osób. Na ten cel trafi 270 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 23 stycznia 2012 roku.

Na ochronę i promocję zdrowia przeznaczyliśmy 60 tysięcy złotych. To pieniądze na działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz poprawę jakości życia osób chorych. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Na wsparcie w ramach konkursu „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki” mogą liczyć organizacje pozarządowe, które mają w planach organizację na przykład rajdu, spływu kajakowego lub imprez turystyczno-krajoznawczych. Pieniądze podzielone zostaną także pomiędzy organizacje pozarządowe, które zorganizują konkursy krajoznawcze. Planowana pula pieniędzy w ramach tego konkursu wynosi 120 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Dofinansowanie trafi też na wzbogacenie oferty istniejących publicznych ośrodków adopcyjno-wychowawczych poprzez wspieranie prowadzenia działalności ośrodków niepublicznych. W puli jest 200 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 23 stycznia 2012 roku.

Zadaniem kolejnego konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, między innymi ze środków Unii Europejskiej. Nabór wniosków do konkursu ma charakter ciągły i będzie trwał od 2 stycznia do 1 października 2012 roku. Na ten cel trafi 70 tysięcy złotych.

Konkurs „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” to wsparcie na organizację konferencji dla ngo-sów z regionu. Na ten cel przeznaczyliśmy 30 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2012 roku.

W ramach konkursu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wsparcie trafi na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych, prowadzeniem rehabilitacji, organizacją szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego. Planowana pula pieniędzy w ramach tego konkursu wynosi 240 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 1 lutego 2012 roku.

Na realizację zadań w ramach konkursu „Ochrona zdrowia psychicznego” organizacje pozarządowe otrzymają 40 tysięcy złotych. Wsparcie trafi na działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego, kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców oraz przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Wnioski można składać do 23 stycznia 2012 roku.

Kolejny konkurs (nr 17), na organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, ogłosimy w styczniu. Organizację pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Na tego rodzaju zadania zarezerwowano w projekcie budżetu na 2012 rok 315 tysięcy złotych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.