PARTNER PORTALU
  • BGK

Pierwsza sesja rady w nowej siedzibie

  • www.Osowa24.pl    29 marca 2012 - 10:10
Pierwsza sesja rady w nowej siedzibie

Po raz pierwszy w nowej siedzibie, spotkali się radni osiedla Osowa. Sesja odbyła się tuż po spotkaniu z Biurem Rozwoju Gdańska.
Porządek obrad obejmował uzupełnienie uchwały budżetowej, uchwałę o zabezpieczeniu terenu dla nowej szkoły oraz kolejną, o zmianie zagospodarowania przestrzennego ciągu pieszego na ul. Afrodyty na ciąg pieszo rowerowy.

Na sesji Rady Osiedla Osowa obecni byli radni miasta: Małgorzata Chmiel, Żaneta Geryk i Jacek Teodorczyk.

Rada zadecydowała, by do działek na ulicach Ozyrysa i Wenus wnieść zapis o przeznaczeniu terenów pod budowę nowej szkoły. Chodzi o to, że taki wniosek będzie skierowany do BRG jako wniosek do planów zagospodarowania. Argumenty są jasne. Osowa rozbudowuje się w kierunku Barniewic. I konieczność budowy nowej szkoły w tym właśnie rejonie, jest jak najbardziej zasadne. Byłaby to szkoła publiczna. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ponieważ prezydent Gdańska (zabierz głos/oceń prezydenta) odrzucił częściowo uchwałę budżetową, radni musieli wnieść poprawki do tejże uchwały. Sprawa dotyczyła ubezpieczenia jednego z placów zabaw (ulica Heleny). W ten sposób radni musieli zagospodarować zaoszczędzone pieniądze. Podjęto uchwałę, że RO przeznaczy pewna kwotę na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w szkole podstawowej.

Projekt połączenia ulic Afrodyty z Zeusa ścieżką rowerową, trafił do Systemu Tras Rowerowych STeR. Stąd Rada Osiedla Osowa podjęła uchwałę w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego tego rejonu. Obecnie to ciąg pieszy który musi być przemianowany na ciąg pieszo-rowerowy.

Maciej Przybylski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2011.

Radna Małgorzata Chmiel poinformowała o najnowszych planach związanych z budową kolei metropolitalnej. Dobre wiadomości dla Osowian są takie, że wykonawca który podejmie się wykonania prac na osowskim odcinku, będzie miał 2,5 roku na realizację inwestycji. Ponieważ sprawy posuwają się mocno naprzód, jest szansa na to, że będziemy mieli kolej do roku 2015.

Tadeusz Littwin wniósł o większy nacisk Rady Osiedla na sport i obiekty sportowe. Przypomniano o braku boiska piłkarskiego. Wice-prezes Olimpii zarzucał Radzie brak zaangażowania w sprawy osowskiego sportu. Wg radnych to klub powinien wykazać większa inicjatywę w sprawy boiska dla Olimpii i pozyskania terenów pod stadion.

Po raz kolejny podkreślono wagę budowy zbiornika retencyjnego (radna Katarzyna Komorowska).

Radni zwrócili uwagę na wysypisko śmieci przy przystanku na ulicy Nowej. To marna wizytówka osiedla. Straż Miejska była wielokrotnie powiadamiana o tym fakcie ale niestety w tej kwestii nic nie zrobiła (radny Andrzej Teleżyński).

Radni przegłosowali powieszenie krzyża w siedzibie rady. Następna sesja przewidziana jest na 26 kwietnia.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.