PARTNER PORTALU
  • BGK

Plan kwietniowej sesji sejmiku śląskiego

  • GK    16 kwietnia 2012 - 10:20

Przekształcenia w służbie zdrowia, regionalna strategia ochrony przyrody i finansowe wsparcie dla gminy Szczekociny. Te tematy zdominują kwietniową sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
Jak informuje śląski urząd marszałkowski, tematem wiodącym zbliżającej się sesji będą przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej. Przekształcenia te wynikają z realizacji założeń przyjętych w dokumencie pn. „Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest województwo śląskie na lata 2009-2013”.

Celem tych działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przez stworzenie systemu regionalnej ochrony zdrowia oraz zapewnienie ciągłej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Rok 2013 to czas pierwszych obligatoryjnych przekształceń. Obowiązek podmiotu tworzącego dotyczy w tym zakresie zmiany organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub jego likwidacji, jeśli ujemny wynik finansowy tego zakładu nie może być pokryty, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy.

Przedstawione zostaną też cele samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na 2012 rok oraz plan rzeczowo-finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2011 i na lata 2012-2015.

Istotnym punktem sesji będzie również kwestia przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody do roku 2030. Strategia obejmuje całą sferę rozwoju społeczno-gospodarczego w dłuższej perspektywie czasu, w aspektach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Jest uzupełnieniem w stosunku do innych planów rozwojowych o charakterze regionalnym i umożliwi uporządkowanie działań podejmowanych w województwie śląskim (zabierz głos/oceń marszałka) przez podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody.

Dokument przedstawia diagnozę społeczno-gospodarczą województwa śląskiego, diagnozę stanu zasobów środowiska przyrodniczego oraz wizje rozwoju i identyfikację głównych problemów i potrzeb w ramach ochrony przyrody.

Radni podejmą także decyzję o ewentualnym udzieleniu pomocy finansowej gminie Szczekociny na realizację remontu drogi gminnej na odcinku Szczekociny – Chałupki. Ze względu na zły stan drogi konieczne jest przeprowadzenie remontu na odcinku ok. 1,5 km.

Mimo złego stanu technicznego droga umożliwiła przeprowadzenie sprawnej akcji niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Użycie ciężkiego sprzętu podczas akcji ratunkowej jeszcze bardziej pogorszyło stan drogi, dlatego konieczny jest jej remont. Radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w kwocie 500 tys. zł w ramach podziękowania za pomoc udzieloną osobom poszkodowanym w wyniku zderzenia pociągów.

Sejmik przyjmie również uchwalę dotyczącą uczczenia 110 rocznicy urodzin Władysława Sebyły, wybitnego poety okresu międzywojennego urodzonego w Kłobucku. W roku 1938 Sebyła został uhonorowany przez Polską Akademię Literatury „Złotym Wawrzynem” za całokształt twórczości. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, trafił do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Starobielsku. W kwietniu 1940 roku został zamordowany w Charkowie.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.