PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomorskie województwa najlepsze w rankingu nastrojów mikro i małych firm

  • aw    11 marca 2016 - 08:47

• Województwo pomorskie zajęło pierwsze, a zachodniopomorskie drugie miejsce w krajowym rankingu nastrojów mikro i małych firm – wynika z danych szóstego „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015” autorstwa ekspertów Banku Pekao.
• Prowadzenie działalności gospodarczej w 2015 r. najlepiej ocenili przedsiębiorcy z podregionu stargardzkiego. Najmniej zadowoleni są przedstawiciele obszaru koszalińskiego.
Największe poprawy nastrojów miały miejsce u przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Ostatnie wzrosty uplasowały ten region na drugim miejscu w kraju. Małe i mikro firmy oceniły swoją sytuację za poprzednie 12 miesięcy oraz prognozę na kolejne 12 miesięcy o 3 punkty procentowe wyżej niż w poprzednim badaniu. Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 99 pkt. Większy optymizm w kraju przejawiają jedynie pomorscy przedsiębiorcy, którzy swoje nastroje ocenili na 100 pkt. (średnia dla kraju to 98 pkt).

Zachodniopomorskie nastroje a lokalna gospodarka

Rok 2015 był najlepiej oceniony przez stargardzkich przedsiębiorców – 98,9 pkt. Równie optymistycznie wypowiedzieli się ankietowani przedstawiciele mikro i małych firm w Szczecinie – 98,8 pkt. Lekko poniżej średniej krajowej uplasowały się podregiony: szczeciński (97,9 pkt.) i koszaliński (97,5 pkt.).

Wskaźnik koniunktury jest wypadkową oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji branży, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania oraz zatorów płatniczych. W porównaniu ze średnią krajową zachodniopomorscy mikro i mali przedsiębiorcy lepiej ocenili swój wynik finansowy, sytuację firmy oraz branży. Mniej optymistycznie na tle Polski wypadają w ocenie dostępności do zewnętrznego finansowania, która stanowi domenę województwa warmińsko-mazurskiego.

W Zachodniopomorskiem eksportuje się więcej niż średnio w kraju (19% vs. 16%). Eksport wzrósł w tym regionie rok do roku aż o 7,2 p.p. Najbardziej otwarte na zagraniczną sprzedaż są mikro i małe firmy ze Szczecina (25%), nieco mniej podregiony stargardzki i szczeciński, gdzie 22% ankietowanych eksportowało swoje produkty w 2015 r. W podregionie koszalińskim eksportuje wyłącznie 9% drobnych przedsiębiorstw. Poprawiła się też ocena przychodów z eksportu rok do roku o 1,9 p.p. (wynosi 104,2 pkt.) i w przeciwieństwie do poprzedniego badania jest wyższa niż średnia krajowa, która równa się 101,7 pkt.

– Eksport stał się szczególnie ważną lokomotywą rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Wyższy odsetek eksporterów występuje wyłącznie na Mazowszu. Już co czwarta firma ze Szczecina prowadzi działalność eksportową. Ankietowani zapowiedzieli również większy udział w eksporcie w 2016 r. Zweryfikujemy te założenia w kolejnym Raporcie Banku Pekao w przyszłym roku – zaznacza Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Małe i mikro firmy z województwa zachodniopomorskiego inwestują więcej niż w 2014 r. – 47% firm podjęło działania inwestycyjne. Najwięcej inwestujących firm jest w podregionie stargardzkim i szczecińskim (tam w 2015 r. zainwestowało 52% firm, średnia krajowa to 46%). Mniej inwestycji wdrożyły przedsiębiorstwa ze Szczecina – 43%.

Nakłady inwestycyjne rzadko przekraczały 100 tys. złotych. W Szczecinie najwięcej, bo 6%, firm podjęło się inwestycji przekraczających 1 mln złotych (średnia krajowa to 2%). Najwięcej drobnych inwestycji (do 10 tys. złotych) zgłaszali respondenci z podregionu szczecińskiego (42%) – średnia dla Polski to 31%. Inwestycje obejmowały przede wszystkim wyposażenie, narzędzia oraz maszyny, urządzenia, budynki i budowle. W Zachodniopomorskiem częściej niż średnio w kraju korzystano z kredytów inwestycyjnych oraz leasingów. Dominowało, jak w całej Polsce, wykorzystanie środków własnych na działania inwestycyjne.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.