PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent miasta może zwolnić dyrektora teatru

  • bad    15 września 2015 - 14:59
Prezydent miasta może zwolnić dyrektora teatru

Prezydent Poznania, jako zwierzchnik służbowy w stosunku do kierownika teatru, miał prawo zwolnić dyrektor Teatru Ósmego Dnia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
W 2014 r. prezydent Poznania Ryszard Grobelny odwołał Ewę Wójciak ze stanowiska Dyrektora Teatru Ósmego Dnia. Zarzucił jej między innymi brak respektowania zwierzchnictwa służbowego.

Ewa Wójciak, która startowała wówczas do Parlamentu Europejskiego i często przebywała na bezpłatnym urlopie, odwołała się od zarządzenia. Wnosiła o stwierdzenie nieważności w całości zaskarżonego zarządzenia, a także zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Skarżąca zakwestionowała status organizatora jako zwierzchnika służbowego dyrektora samorządowej instytucji kultury. Jej zdaniem zwierzchnictwo służbowe organu wykonawczego gminy w stosunku do dyrektora samorządowej instytucji kultury nie wynika z żadnego przepisu prawa.

Prezydent jako zwierzchnik szefa teatru może go zwolnić

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tak sformowany zarzut nie zasługiwał na aprobatę. Sąd powołał się na ustawę o samorządzie gminnym, w której znajdziemy zapis, że „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Jak uzasadniał WSA zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym „do zadań wójta należy w szczególności m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, a w myśl ust.5 kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

- Prezydent ma uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym również wobec kierowników instytucji kultury. Niewątpliwie Teatr [...] jest samorządową instytucją kultury. Tak więc skarżąca była kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej. W konsekwencji prezydent był jej zwierzchnikiem służbowym. Ponieważ niespornym było, że skarżąca – jako kierownik instytucji kultury – w pewnym momencie zaczęła kwestionować uprawnienia prezydenta jako zwierzchnika służbowego, odmawiając mu m.in. prawa do udzielania jej urlopu, zatwierdzania delegacji itd., niewątpliwie doszło do naruszenia przez skarżącą przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Już tylko ta konstatacja (niezależnie od pozostałych zarzutów zawartych z zaskarżonym Zarządzeniu) stanowiła zasadną przesłankę jej odwołania, a w konsekwencji także oddalenia skargi – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: