Problemy kupców radomskich

  • www.radomnews.pl
  • 09-10-2012
  • drukuj
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, została przeprowadzona dyskusja na temat problemów radomskich kupców.
Problemy kupców radomskich

Dyskusję podczas sesji rozpoczęły władze miasta przypominając historie tworzenia aktualnie obowiązującego prawa regulującego funkcjonowanie handlu w Polsce. Wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przypomniał, między innymi, o obowiązującej w Polsce zasadzie, że na otwarcie sklepu o powierzchni do 2000 metrów kwadratowych rada miejska nie musi wyrażać zgody, więc nie ma wpływu na ograniczenie dotyczące otwierania takich placówek.

Natomiast gdyby prezydent nie wydał zgody na budowę takiego obiektu handlowego, złamałby obowiązujące prawo i naraził budżet na roszczenia odszkodowawcze. Wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przypomniał, że ograniczenie ekspansji handlu wielkopowierzchniowego jest rolą i zadaniem parlamentu.

Władze Radomia widzą potrzebę, by wprowadzone zostało prawo zobowiązujące do opiniowania przez radę miejską budowy każdego sklepu o powierzchni większej niż 200 metrów kwadratowych. Zdaniem wiceprezydenta, korzystne byłoby także nałożenie na inwestora otwierającego nowy sklep wielkopowierzchniowy obowiązku przedłożenia analizy ekonomicznej oddziaływania na lokalny rynek.

Władze miasta stoją także na stanowisku, że korzystna byłaby możliwość wydzielania na wybranych obszarach miejskich stref interwencji gminnych, tam, gdzie są największe problemy. Zasady mogłyby być podobne, jak w przypadku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, a w przypadku Radomia taką strefą interwencji gminnej dobrze byłoby objąć ulicę Żeromskiego.

Wiceprezydent Igor Marszałkiewicz zaproponował także wprowadzenie prawnej regulacji zobowiązującej, aby warunki zabudowy musiały być zgodne ze studium uwarunkowań przestrzennych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE