PARTNER PORTALU
  • BGK

Program rozwoju turystyki do 2020 r.: Wsparcie dla sektora turystycznego

  • PAP/AT    19 sierpnia 2015 - 09:45
Program rozwoju turystyki do 2020 r.: Wsparcie dla sektora turystycznego

Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski i dlatego wymaga dalszego rozwoju (fot.pixabay.com)

Rada Ministrów w drodze uchwały przyjęła program rozwoju turystyki do 2020 r., który zakłada podniesienie innowacyjności sektora turystyki przez wykorzystanie m.in. e-usług, a także wsparcie przedsiębiorców turystycznych.
Autorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

"To jest program wyjątkowo ważny dla Krakowa. Państwo macie tu na ziemi małopolskiej szczególne miejsca, które bardzo chętnie są odwiedzane przez turystów i to nie tylko z Polski. W samym Krakowie ponoć przebywa między 3 a 12 mln turystów. Średnio szacuje się, że najbardziej optymalną i wiarygodną liczbą jest 8 mln turystów, których odwiedza w ciągu roku Kraków" - powiedziała po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Krakowie premier Ewa Kopacz.

Turystyka istotna dla gospodarki

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski i dlatego wymaga dalszego rozwoju. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170–200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9–10 mld euro, z czego ok. połowy pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych.

Przyjęty przez rząd program zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy działalności i wsparcia dla całego sektora turystyki jako części gospodarki narodowej.

Celem programu rozwój turystyki

Program kładzie nacisk zwłaszcza na rozwój konkurencyjności polskiej turystyki, budowę turystycznych specjalizacji regionalnych i lokalnych, w tym z wykorzystaniem klastrów. Zakłada także wspieranie projektów turystycznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozwój systemu certyfikacji usług turystycznych, co z kolei - jak wskazuje CIR - ma przełożyć się na wzrost ich jakości.

Celem programu jest m.in. rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr, promocja priorytetowych obszarów turystycznych kraju i regionów.

Dokument zakłada, że wspierane mają być m.in. takie zadania jak rozwój innowacji w turystyce i usługach turystycznych, podnoszenie jakości e-systemów informacji i usług turystycznych, promocja regionalnych produktów i specjalizacji regionalnych, wspieranie rozwoju turystyki społecznej i krajoznawstwa, tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla rozwoju turystyki.

Ruch turystyczny będzie większy

CIR informuje, że po realizacji programu oczekuje się m.in. wzrostu krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce, a także zwiększenia wydatków turystów oraz udziału gospodarki turystycznej w PKB.

Miarą efektów programu ma być długość nowych i wyremontowanych szlaków turystycznych oraz liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność turystyczną Polski na rynkach zagranicznych.

"Realizacja programu nie generuje dodatkowych obciążeń dla budżetów państwa i samorządu terytorialnego. Jego zadania będą realizowane przez poszczególne podmioty w ramach ich budżetów. Środki na ten cel będą pochodzić ze źródeł krajowych i unijnych na lata 2014-2020" - zaznaczyło CIR.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • seba, 2015-08-27 03:27:27

    Suuuper, a co z turystyką poza Krakowem i Warszawą??? W Polsce istnieje nieco wiecej miast i sporo terenów na których turystyka mogłaby sie rozwinąć, ludzie mieliby prace, zmniejszyłyby sie wydatki na opieke społeczną, byłby zysk dla wsi i gmin - TYLKO .... potrzeba nieco kasy na inwestycje.Ale rz...ąd Polski woli płacić zasiłki i gadać przed kamerą (szczególnie przed wyborami), a gdzie realny program pomocowy Państwa dla gmin, wsi, terenów atrakcyjnych turystycznie ????  rozwiń