PARTNER PORTALU
 • BGK

Projekt ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła. Bank Światowy pomoże?

 • bad    4 czerwca 2015 - 16:38
Projekt ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła. Bank Światowy pomoże?
Realizacja projektu „Odra-Wisła” stworzy skuteczne mechanizmy zarządzanie ryzykiem powodziowym (fot. mos.gov.pl)

Minister Środowiska wystąpił do marszałków województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z inicjatywą finansowania zadań przeciwpowodziowych ze środków pochodzących z Banku Światowego.
W siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przystąpienia do realizacji „Projektu ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła” ze środków pochodzących z Banku Światowego.

26 sierpnia 2014r. Uchwałą Rady Ministrów nr 169/2014 został uchylony „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, a w związku z tym utracona została możliwość dalszego finansowania zadań przeciwpowodziowych po 2015 roku. Minister Środowiska bazując na doświadczeniach z obszaru dorzecza Odry wystąpił do marszałków województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego z inicjatywą finansowania zadań przeciwpowodziowych ze środków pochodzących z Banku Światowego.

Całościowy projekt ochrony przeciwpowodziowej

Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry z Wrocławia prof. Janusz Zalewski podjął się formułowania wniosków do całościowego projektu ochrony przeciwpowodziowej, który będzie finansowany między innymi ze środków finansowych Banku Światowego oraz wstępnego przeszkolenia pracowników Zarządów Melioracji oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Przez Biuro Koordynacji Projektu prof. Zalewskiego na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zarządy Melioracji został opracowany „Projekt ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła” (Odra-Vistula Flood Management Project”).

Komponenty projektu są następujące: ochrona Krakowa przed powodzią, ochrona przed powodzią w zlewni Raby, ochrona przed powodzią rejony Sandomierza i Tarnobrzega, ochrona przed powodzią w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka), strategia i program wdrażania planu zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu górnej Wisły.

Oczekuje się, że realizacja projektu „Odra-Wisła” stworzy skuteczne mechanizmy zarządzanie ryzykiem powodziowym, a jednocześnie umożliwi szybką realizację zadań inwestycyjnych w kluczowych obszarach dorzecza, gdzie problem zagrożenia powodziowego i konflikty na jego tle wymagają pilnego rozwiązania. Wśród komponentów przygotowanego Projektu „Odra – Wisła” wskazano obszar węzła sandomierskiego jako tego, który mógłby być objęty tym finansowaniem wpisując się w III komponent.

Sześć  zadań sfinansowanych z Banku Światowego

Do finansowania m.in. z Banku Światowego zgłoszone zostały następujące zadania:

1. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki: wał lewy km 0+000-12+900, wał prawy km 0+00-14+400, gm. Koprzywnica.

2. Budowa przepompowni w miejscowości Szewce, gm. Samborzec.

3. Rozbudowa przepompowni w miejscowości Zajeziorze, gm. Samborzec.

4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego ujścia rzeki Atramentówka wraz z budową przepompowni Koćmierzów z infrastrukturą towarzyszącą gm. Sandomierz.

5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie gm. Sandomierz.

6. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła Pilkinkton oraz osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu. Przewidywany termin realizacji tych zadań przypada na lata 2016-2020, a łączna wartość samych robót budowlanych wynosi ok. 240 mln zł. Zaplanowane w ramach projektu inwestycje będą kontynuacją zadań realizowanych zgodnie z „Koncepcją ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • PiotrR, 2015-09-09 15:25:55

  I ani się nie zająkneli o retencji .... A do czego prowadza takie działania - widać dzisiaj
 • pendragon, 2015-06-09 08:38:10

  Do JK: reforma gospodarki wodnej miała wprowadzić odpłatność za korzystanie z wód, co miało być jednym z warunków Komisji, by nie wstrzymywać finansowania inwestycji ze środków UE (wyjaśniano to między innymi z uzasadnienia do projektu nowej ustawy Prawo wodne, a także w wielu wywiadach udzielonych ...przez wiceministra S. Gawłowskiego); a swoją drogą opracowywane właśnie PGW i PZRP są tak zrobione, że nadają się tylko na rozpałkę (za co odpowiedzialność w całości ponosi KZGW i firmy, które przygotowują te plany)  rozwiń
 • JK, 2015-06-08 12:27:38

  Do Pendragon: Dofinansowanie gospodarki wodnej z pieniędzy unijnych nie zależy od reformy, ani od ustawy. Problem leży w złym opracowaniu Planów Gospodarowania Wodami (PGW). Może być 100 reform, a bez dobrych PGW pieniędzy i tak nie będzie.