PARTNER PORTALU
  • BGK

Przybywa kontroli ruchu kolejowego

  • PAP    6 marca 2012 - 07:30
Przybywa kontroli ruchu kolejowego

W 2011 r. pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili 476 kontroli bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
W 2010 r. przeprowadzono 273 tego rodzaju kontrole, tak więc ich liczba wzrosła w ubiegłym roku o 57 proc. – poinformował Alvin Gajadhur z UTK.

Jak zaznaczył rzecznik UTK, analizowano m.in. naprawę i wymianę szyn, prędkość pociągów, stan techniczny i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, stan techniczny pojazdów kolejowych, czas pracy pracowników na kolei i ich kwalifikacje.

„Kontrole prowadzone przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu identyfikację nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu kolejowym” – stwierdził.

Jak powiedział, przykładowe nieprawidłowości wykryte podczas kontroli to m.in.: nieprawidłowe zapisy w regulaminach technicznych stacji, brak śledzenia i monitorowania przewozu przesyłek towarów niebezpiecznych oraz brak w rozkładach pisemnych informacji o znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów załadowanych towarem niebezpiecznym czy brak świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

„Jednym z efektów działań kontrolnych prowadzonych przez UTK było odsunięcie od wykonywania czynności dziewięciu pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego” – zaznaczył.

Jak podkreślił Gajadhur, prezes UTK powoływany jest przez premiera, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Na początku stycznia br. premier Donald Tusk odwołał Krzysztofa Jaroszyńskiego ze stanowiska prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek ministra transportu Sławomira Nowaka. Do czasu powołania nowego prezesa UTK premier powierzył pełnienie obowiązków zastępcy prezesa UTK Krzysztofowi Dylowi.

Urząd Transportu Kolejowego został utworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. UTK stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego w Polsce. Ponadto Urząd wykonuje również zadania w zakresie monitorowania rozwoju rynku kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.