PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni sejmiku apelują o przywrócenie Małego Ruchu Granicznego

  • PAP    30 sierpnia 2016 - 15:32

• Radni sejmiku warmińsko-mazurskiego zwrócili się do rządu o niezwłoczne przywrócenie Małego Ruchu Granicznego (MRG) z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
• Stanowisko tej treści przyjęli podczas sesji sejmiku warmińsko-mazurskiego.
Przepisy międzyrządowych umów o MRG zostały zawieszone 4 lipca br. w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium RP mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej. Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócono po zakończeniu ŚDM, ruchu z obwodem kaliningradzkim nie wznowiono.

Za przyjęciem stanowiska sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie przywrócenia Małego Ruchu Granicznego między Polską i Federacją Rosyjską na granicy z Obwodem Kaliningradzkim głosowało 21 radnych (PO i PSL), przeciw głosowało 6 radnych PiS.

W stanowisku radni napisali, że w ciągu czterech lat obowiązywania przepisów MRG "setki tysięcy mieszkańców terenów przygranicznych pozyskało karty MRG, co wpłynęło na ożywienie wymiany handlowej i rozwój sektora usług, zwłaszcza w branży turystycznej". Zdaniem radnych, "wcześniejsze obawy, że skutkiem ubocznym zwiększonej przygranicznej wymiany osobowej będzie wzrost przestępczości, szczególnie ze strony obywateli rosyjskich, okazały się bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w faktach".

W przyjętym dokumencie radni podkreślili, że "Mały Ruch Graniczny spowodował znaczny wzrost kontaktów między mieszkańcami przygranicznych gmin, współpracę organizacji pozarządowych wspieranych przez program partnerstwa Polska-Litwa-Rosja oraz rozwój bezpośredniej współpracy samorządów przygranicznych, co sprzyja wzrostowi wzajemnego zaufania".

"Obecna niejasna sytuacja i decyzja o zawieszeniu MRG sprawia, że szereg powstałych, jak również zaplanowanych inwestycji w strefie przygranicznej jest zagrożonych brakiem ich realizacji. W ocenie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawieszenie MRG sprawia, że funkcjonowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest zagrożona"- zaznaczyli radni.

Według nich, "wstrzymanie ruchu w ramach MRG w dniu 4 lipca 2016 roku spowodowało bardzo wyraźne ograniczenie ruchu osobowego na przejściach granicznych z Obwodem Kaliningradzkim". Mieszkańcy Warmii i Mazur oczekiwali, że MRG zostanie przywrócony bezpośrednio po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży, jak stało się to na granicy między Polską, a Ukrainą - podkreślili radni sejmiku.

"W zaistniałej sytuacji biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w tym, przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się z wnioskiem do Rządu RP o niezwłoczne przywrócenie Małego Ruchu Granicznego w pierwotnej formie wynikającej z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej z dnia 14 grudnia 2011 roku"- napisano w przyjętym przez sejmik stanowisku.

Według szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka za utrzymaniem zawieszenia umowy o małym ruchu granicznym przemawiały względy bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i finansów przekonywali, że zawieszenie MRG korzystnie wpłynęło na bezpieczeństwo; a ułatwienia były też wykorzystywane przez obywateli polskich do zakupów towarów akcyzowanych i przemytu, na czym tracił polski skarb państwa, a zyskiwała Federacja Rosyjska.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.