Region stawia teraz na przemysł

Znamy nowe cele strategiczne województwa mazowieckiego. Przede wszystkim znacznie większy niż dotychczas nacisk jest położony na wsparcie przemysłu.
Region stawia teraz na przemysł

W województwie mazowieckim największe przedsiębiorstwa zlokalizowane są głównie w Warszawie. Wśród 2 tys. dominujących firm w Polsce w 2009 r. tylko 108 miało siedzibę na Mazowszu z wyłączeniem stolicy, a tymczasem tylko w pierwszych 500 jest 207 firm z siedzibą w Warszawie. Badania skupiły się także na rozwoju policentrycznym.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego opracowało założenia aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych czyli Strategii Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co jest o tyle niełatwe, że musi mieścić się w ramach narzuconych przez zmieniające się przepisy krajowe i unijne.

Czytaj też: Mazowsze weryfikuje strategię rozwoju

Co zmieni się w strategii województwa mazowieckiego? Przede wszystkim znacznie większy niż dotychczas nacisk został położony na wsparcie przemysłu. Celem rozwojowym Mazowsza jest wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów. W wymiarze terytorialnym duży nacisk został położony na tworzenie warunków do absorpcji innowacji, rozwój produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w przemyśle.
 
Nowe cele strategii województwa zostały skonstruowane między innymi na podstawie szczegółowych badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza"na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dlatego odpowiadają aktualnym potrzebom dynamicznie zmieniającego się województwa.

Badanie przeprowadzone przez konsorcjum złożone z Ecorys Polska Sp. z o.o., Geoprofit oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego potwierdziło powszechną opinię, iż województwo mazowieckie jest najbardziej konkurencyjnym wśród polskich regionów. Głównym miernikiem w tym aspekcie jest kondycja gospodarki, która na tle wybranych regionów stołecznych Unii Europejskiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE