PARTNER PORTALU
  • BGK

ŚDM w Krakowie: bezpieczeństwo koordynować będzie wojewoda

  • PAP    17 marca 2016 - 18:35
ŚDM w Krakowie: bezpieczeństwo koordynować będzie wojewoda
Światowe Dni Młodzieży odbywać się będą w Krakowie od 26 do 31 lipca. (Fot. : www.krakow2016.com).

• Posłowie wprowadzili poprawki do projektu specustawy
• Doprecyzowano zapis o możliwości niestosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
• Ze względu na zgłoszone poprawki projekt ponownie skierowano do komisji.
Zwrot kosztów za prace melioracyjne przez właścicieli gruntów, którzy udostępnili je na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem - to jedna z kwestii budzących najwięcej emocji podczas sejmowej dyskusji o projekcie specustawy na ŚDM. Posłowie zaproponowali poprawki.

W czwartek, 17 marca, w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Prace nad nim Sejm rozpoczął dzień wcześniej.

Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jak poinformował posłów Edward Siarka (PiS), Komisja administracji i spraw wewnętrznych, do której skierowano projekt, wprowadziła do niego szereg poprawek. Najpoważniejsza, według Siarki, to zmiana art. 4. Artykuł ten stanowił, że organizator ŚDM (czyli archidiecezja krakowska) opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja.

Podczas pierwszego czytania i prac w komisji niektórzy posłowie wskazywali, że strona kościelna nie powinna odpowiadać za zabezpieczenie całego wydarzenia, ale należy tę odpowiedzialność podzielić pomiędzy organizatorów i wojewodę. Przyjęto zatem poprawkę, w myśl której plan zabezpieczenia opracowuje właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z organizatorem ŚDM i przedkłada go służbom oraz BOR (którego nie było w poprzednim brzmieniu tego przepisu). Jak argumentowano, koordynatorem całości działań jest wojewoda, a nie strona kościelna (wcześniej podjęto już decyzję, by wojewoda odpowiadał za zabezpieczenie medyczne).

Zmieniono również m.in. art. 23, który mówił o tym, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustala wykaz dróg rekomendowanych dla uczestników ŚDM. Pierwotnie stanowił on, że plan ten będzie przedstawiany Pełnomocnikowi Rządu ds. Przygotowania ŚDM; komisja zdecydowała, że będzie on podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej GDDKiA.

Jak mówił Siarka, w art. 24 dodano zapisy dotyczące transportu lotniczego papieża Franciszka do Rzymu. Stanowią one, że koszty tego transportu są pokrywane ze środków budżetu państwa z części będących w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25, który mówi o możliwości niestosowania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, doprecyzowano w ten sposób, żeby - jak tłumaczył Siarka - nie sparaliżował zakupów związanych z ŚDM, np. kupna karetek. W projekcie zapisano, że do zamówień na dostawy, usługi, lub roboty budowlane realizowanych w związku z organizacją ŚDM nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach Prawa zamówień publicznych (w ubiegłym roku miasto szacowało swoje wydatki na ŚDM na kwotę ok. 80 mln zł).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.