PARTNER PORTALU
  • BGK

Sojusz metropolii w służbie kultury

  • bad    19 października 2015 - 17:05
Sojusz metropolii w służbie kultury
Pięć miast podpisze deklarację współpracy w obszarze kształtowania Miejskich Polityk Kulturalnych.

Polskie miasta łączą siły, by wspólnie nadać kierunek rozwojowi kultury w kraju. W środę 21 października, podczas konferencji Koalicja Miast we Wrocławiu, przedstawiciele pięciu metropolii podpiszą deklarację współpracy w obszarze kształtowania Miejskich Polityk Kulturalnych.
Na dokumencie znajdą się nazwiska prezydentów Gdańska, Katowic, LublinaŁodzi oraz Wrocławia. Zawiązanie koalicji ma posłużyć zaktywizowaniu środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych.

Celem tych działań jest stworzenie nowych możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz szerokiej debaty nad rozwojem kultury w samorządach.

Coraz częstsze strategie rozwojowe

W ostatnich latach w Polsce dokonała się zmiana świadomości w projektowaniu polityk miejskich. Samorządowcy coraz częściej tworzą spójne, realizowane przez lata strategie rozwojowe.

Ten trend musi znaleźć odbicie również w tym, jak kształtowana jest polska kultura. To w rękach władz miast leży jej przyszłość. To oni muszą wziąć za nią odpowiedzialność. Obecnie na kulturę przeznacza się zaledwie 0,5 % budżetu państwa.

Samorządy wydają na nią z kolei średnio 3,6 % swoich środków. Oznacza to, że pięć działających wspólnie dużych miast wyda na kulturę więcej niż ministerstwo. To w metropoliach rodzi się najciekawsza sztuka. Tam podejmowane są działania artystyczne, które później stają się wizytówką polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Miasta dofinansowują coraz częściej organizacje pozarządowe. Światowe sukcesy inicjatyw, takich jak Pieśń Kozła, czy festiwalu Nowe Horyzonty są dowodem na to, że nadszedł czas, by na nowo zacząć myśleć o projektowaniu polityk kulturalnych metropolii.

Obecnie miasta i regiony nie mają przestrzeni, w której mogłyby wspólnie planować i intensyfikować działania kulturotwórcze. Przeciwnie – metropolie rywalizują ze sobą o środki unijne i rządowe dofinansowanie. Relacja między nimi oparta jest głównie na konkurencji.

Ważnym krokiem w kierunku zmiany tej sytuacji będzie Koalicja Miast i nawiązanie przynoszącej wymierne korzyści współpracy. Działania realizowane w ramach sojuszu mają być oparte na dialogu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, a przyświecać będzie im jeden wspólny cel – rozwój polskiej kultury.

Wspólna scena dla dobra kultury

W skład Koalicji Miast wchodzą metropolie, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie współpracują z Wrocławiem. Zawiązanie takiego sojuszu – przynoszącego korzyści nie tylko miastu tytularnemu, ale także innych kandydatom – to zjawisko bezprecedensowe w historii ESK.

Odbywająca się 20 i 21 października konferencja stanie się platformą która umożliwi przedstawicielom polskich metropolii wymianę dobrych praktyk i doświadczeń związanych ze strategiami rozwojowymi.

Uczestnicy Koalicji Miast zastanowią się nad tym, jak najlepiej mobilizować zasoby kultury, aby przynieść mieszkańcom jak największe korzyści. Reprezentanci zaproszonych miast rozmawiać będą także o odmiennych charakterach metropolii oraz o tworzeniu wyrazistej, kulturalnej tożsamości obszarów miejskich.

Wspólnie poszukają unikatowej jakości, która determinować będzie kierunki rozwoju kulturalnego w poszczególnych miastach. Eksperci z Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi i Wrocławia zaprezentują i porównają najlepsze pomysły oraz rozwiązania, które wdrożono na tych obszarach.

Wnioski płynące z paneli, debat i wykładów odbywających się w ramach konferencji Koalicja Miast mają stać się katalizatorem dla śmiałych i innowacyjnych działań samorządowców. Efekty konferencji nadadzą kierunek miejskim strategiom rozwojowym i staną się siłą napędową dla inicjatyw kreujących politykę kulturową w polskich metropoliach w najbliższych latach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.