PARTNER PORTALU
  • BGK

Straże miejskie na celowniku Rzecznika Praw Obywatelskich

  • MIW    18 marca 2016 - 15:04
Straże miejskie na celowniku Rzecznika Praw Obywatelskich
W 2104 roku strażnicy ujęli i przekazali Policji 6331 osób. (Fot. : mswia.gov.pl).

• Adam Bodnar wystąpił z zapytaniem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
• Chce wiedzieć, czy stosowane przez strażników procedury są zgodne z prawami człowieka.
• Funkcjonariusze nie mogą nadużywać swej funkcji w stosunku do obywateli.
Adam Bodnar, Rzecznik Spraw Obywatelskich pyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodność stosowanych przez straże miejskie procedur „z prawami i wolnościami człowieka i obywatela”.

Jak przypomina, strażnik wykonując zadania ma prawo m.in. do ujęcia osób stwarzających „w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, do dokonywania – w przypadkach wskazanych w przepisie – kontroli osobistej i przeglądania zawartości podręcznych bagaży, do dokonywania czynności wyjaśniających”.

- Przepisy wprost nakładają na straż obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności straży powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte – podkreśla Adam Bodnar, zwracając uwagę, że zakres i sposób wykonywania czynności został szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. z 2009 r., nr 220, poz. 1722).

Tymczasem – jak wynika z „Informacji o działalności straży gminnych (miejskich) w 2014 r. oraz współpracy straży z Policją” sporządzonej przez Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w 2104 roku funkcjonariusze tej formacji ujęli i przekazali Policji 6331 osób, doprowadzili do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 77179 osób, przeprowadzili kontrolę osobistą oraz zawartości podręcznych bagaży 8636 osób.

Ponadto, zgodnie z informację o wyposażeniu straży gminnych w 2014 r., w dyspozycji straży znajdowało się m.in. 10458 kajdanek, 10079 pałek służbowych, 9027 chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, 596 przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 93 sztuki broni palnej.

- W związku z tym, że zadania strażników gminnych (miejskich) dotyczą dóbr prawnych podlegających szczególnej ochronie konstytucyjnej, w tym przede wszystkim życia, zdrowia, bezpieczeństwa, prywatności i mienia, bardzo ważne wydaje się istnienie odpowiednich zabezpieczeń, które – pozwalając strażnikom na wykonywanie przez nich obowiązków – chroniłyby jednocześnie obywateli przed nadużywaniem funkcji przez strażników oraz przed przekraczaniem przez nich uprawnień – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich.

Kończąc swoje wystąpienie Adam Bodnar zwraca się do szefa MSWiA prośbą o informację na temat szkoleń prowadzonych dla strażników gminnych i miejskich (w ubiegłym roku rozważano możliwość programu standaryzacji i certyfikacji straży miejskich).

- Interesuje mnie zwłaszcza program tych szkoleń, także w zakresie obowiązku respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Proszę także o wskazanie, czy w strażach gminnych i miejskich wprowadza się zabezpieczenia mające przeciwdziałać nadużywaniu funkcji przez strażników i przekraczaniu przez nich uprawnień – dopytuje Rzecznik.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.