Strażnicy w co czwartej gminie

W 2011 roku w blisko co 4 gminie na terenie Polski działała straż gminna lub miejska.
Strażnicy w co czwartej gminie

W ubiegłym roku w Polsce działało w sumie 575 oddziałów straży miejskich (gminnych), z czego najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 64 oddziałów, dolnośląskim – 60, wielkopolskim – 59 - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W porównaniu do 2010 roku, w ubiegłym roku wzrosła liczba fotoradarów, którymi dysponują straże.

W 2011 roku było ich 236, a w 2010 – 211. W roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz pierwszy otrzyma od wojewodów informacje dotyczące wykroczeń, jakie w 2012 roku zostały ujawnione za pomocą fotoradarów.

Straże w tym roku gromadzą dane statystyczne dotyczące wykroczeń ujawnianych za pomocą fotoradarów na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży.

W 2011 roku na terenie Polski działało w sumie 575 oddziałów straży gminnych (miejskich). Oznacza to, że formacja ta istniała w blisko co czwartej gminie w kraju.  

W porównaniu do roku 2010, kiedy oddziałów było 568, liczba straży wzrosła o 7.

W ogólnej liczbie 575 oddziałów straży większość stanowią straże miejskie - 436. Ponadto  straży gminnych jest 95 oddziałów, a straży miejsko – gminnych 44.

Najwięcej oddziałów w 2011 roku było w województwach: zachodniopomorskim – 64, dolnośląskim – 60, wielkopolskim – 59, śląskim – 53. W ubiegłym roku najmniej oddziałów straży gminnej (miejskiej) działało na terenie województw: lubelskiego – 21,  świętokrzyskiego – 21, opolskiego – 19, podlaskiego - 12.

W 2011 r. w strażach było łącznie 11 258 etatów, z czego 9 833 etatów (ponad 87 proc.) obejmowali strażnicy, a 1425 etatów (blisko 13 proc.) - pracownicy cywilni. W porównaniu z 2010 r., w 2011 r. liczba zatrudnionych strażników była mniejsza o 36 osób, natomiast pracowników administracyjnych było mniej o 17 osób.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

straż miejska jest zupełnie zbędna, szkoda na ich utrzymanie kasy - powinno się zlikwidować a tych co będą chcieli po przeszkleniu wcielić do Policji

Jerry, 2012-07-31 14:38:02 odpowiedz

Z tego artykułu wynika, że Straże istnieją po to aby obsługiwać fotoradary, czytaj ściągać dodatkowy haracz z kierowców, to jest chore.

czytelnik, 2012-07-31 09:05:40 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE