PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie ze strategią rozwoju do 2020 r.

  • PAP    17 lipca 2013 - 10:01
Świętokrzyskie ze strategią rozwoju do 2020 r.

Infrastruktura, zasoby ludzkie, ekologia – to niektóre z celów strategicznych Świętokrzyskiego na sześć najbliższych lat.
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjęli we wtorek uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa.

„To jest taki idealny obraz regionu, do którego dążymy. Wyobrażamy sobie, że będzie to region o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, () z bardzo prężnymi, kształcącymi na użytek rynku pracy uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi" - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Dodał, że w tym obszarze można dokonać największego „skoku jakościowego".

„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020" została oparta na sześciu celach strategicznych. Pierwszy dotyczy poprawy infrastruktury regionalnej. Zawierają się w niej zarówno sieci transportowe, telekomunikacja jak i „poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych".

Wśród głównych postulatów w zakresie infrastruktury transportowej jest Metropolitalna Kolei Świętokrzyska, która umożliwiałaby większą dostępność komunikacyjną regionu. Chodzi między innymi o połączenie linii kolejowej Kielce-Częstochowa z Centralną Magistralą Kolejową, co „poprawiłoby warunki podróżowania do Warszawy i aglomeracji śląskiej".

Drugi cel strategiczny zakłada koncentrację na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego, wśród których wymieniono przemysł, budownictwo, Targi Kielce, żywność ekologiczną, komercjalizację rynku turystycznego oraz „specjalizacje przyszłości, czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako rzeczywiście perspektywiczne".

Trzecim priorytetem jest koncentracja na budowie kapitału ludzkiego oraz tworzeniu bazy dla innowacyjnej gospodarki. Autorzy strategii zwracają tu uwagę m.in. na „wzmocnienie fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy" oraz wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kolejne cele strategiczne dotyczą zwiększenia roli ośrodków miejskich w rozwoju gospodarczym oraz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie rozwoju usług publicznych, nowoczesnego rolnictwa oraz funkcji pozarolniczych.

Ostatni punkt strategii dotyczy ekologicznych aspektów rozwoju regionu, takich jak inżynieria środowiska, zielona energia oraz ochrona cennych zasobów przyrodniczych.

Dokument nie zawiera szczegółowych zapisów, w jaki sposób realizowane będą te priorytety.

„To przede wszystkim dokument, który identyfikuje najważniejsze zadania, cele, jakie przed nami stoją w tym sześcioletnim horyzoncie" - wyjaśnił marszałek.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 uchwalona została w 2006 roku. Dotyczyła głównie najważniejszych działań jakie powinny być przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Obecnie, w kontekście nowej perspektywy unijnej, musiała zostać zaktualizowana.

Województwo świętokrzyskie zamieszkuje niecałe 1,3 mln osób. To przedostatni pod względem powierzchni i czwarty od końca pod względem liczby ludności region na administracyjnej mapie Polski. Wraz z województwami warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim zaliczany jest do makroregionu Polska Wschodnia.

Pod koniec maja stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim wynosiła 15,7 proc. Najwyższe zanotowano w powiecie skarżyskim - 26 proc.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.