PARTNER PORTALU
  • BGK

W piątek konkursu na konserwatora zabytków

  • PAP    30 czerwca 2011 - 23:12
W piątek konkursu na konserwatora zabytków

Magisterium w dziedzinie związanej z ochroną zabytków, wiedza z zakresie funkcjonowania administracji publicznej i znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków, takie m.in. warunki muszą spełniać kandydaci w konkursie na mazowieckiego konserwatora zabytków.
Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ivetta Biały, konkurs na to stanowisko ma zostać ogłoszony w piątek.

Poprzednia mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska została odwołana z funkcji w kwietniu. Wojewoda mazowiecki zarzucał jej m.in. chaotyczne działania i brak współpracy z nim. Obowiązki mazowieckiego konserwatora zabytków pełnił od czasu odwołania Jezierskiej Rafał Nadolny, jej dotychczasowy zastępca.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko mazowieckiego konserwatora zabytków będzie zawierać szczegóły dotyczące m.in. wymagań związanych ze stanowiskiem, zakres wykonywanych zadań oraz termin składania dokumentów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie muszą złożyć w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub przesłać pocztą następujące dokumenty: pisemne zgłoszenie, życiorys i list motywacyjny, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych, o niekaralności i o nie zachodzeniu przeciwwskazań do powołania na stanowisko z tytułu ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kandydaci powinni także przekazać kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego.

Postępowanie konkursowe składa się z ośmiu etapów. Pierwszy zakłada organizację naboru, czyli m.in. ogłoszenie o nim. Drugi to rozpoczęcie prac zespołu, który przeanalizuje złożone aplikacje, sporządzi listę kandydatów spełniających wymogi formalne, poinformuje ich o kwalifikacji do kolejnego etapu i przygotuje otwarte pytania merytoryczne dla każdego z nich. Etap trzeci stanowi test wiedzy składających się z sześciu pytań otwartych.

Trzej kandydaci, którzy zdobędą w nim najwyższą punktację wezmą udział w etapie czwartym, podczas którego zostaną ocenione ich kompetencje kierownicze. W rozmowie kwalifikacyjnej zorganizowanej w ramach etapu piątego będą uczestniczyć trzej ocenieni najwyższej w poprzednich etapach kandydaci, którym zostanie zadanych sześć pytać otwartych. Kolejne trzy etapy zawierać będą sporządzenie protokołu końcowego, przedłożenie dokumentacji do akceptacji wojewody mazowieckiego i generalnego konserwatora zabytków, a także upowszechnienie informacji o wynikach naboru.

Przewodniczącą zespołu oceniającego osoby uczestniczące w konkursie na stanowisko mazowieckiego konserwatora zabytków będzie dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Janina Miszewska. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciel wojewody mazowieckiego Paweł Świderski, przedstawiciele generalnego konserwatora zabytków - Jacek Dąbrowski i Ewa Bortkiewicz, przedstawiciel Rady Ochrony Zabytków przy ministrze kultury Paweł Jaskanis oraz przedstawiciel Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jerzy Szałygin. Sekretarzem zespołu będzie kierownik Oddziału Zarządzania Kadrami w Biurze Kadr i Organizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Kamil Mroczka.

Zespół oceniający osoby uczestniczące w konkursie na stanowisko mazowieckiego konserwatora zabytków zarekomenduje wojewodzie mazowieckiemu dwóch najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny punktowe. Decyzję o powołaniu mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmie wojewoda mazowiecki po uzyskaniu zgody generalnego konserwatora zabytków. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.