PARTNER PORTALU
  • BGK

W ramach programu "Razem bezpieczniej" dofinansowano 339 projektów

  • PAP    4 marca 2014 - 12:49
W ramach programu "Razem bezpieczniej" dofinansowano 339 projektów

Blisko 24 mln zł dofinansowania trafiło m.in. do samorządów na 339 projektów realizowanych od 2007 roku w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej" - wynika z danych MSW przedstawionych we wtorek w Warszawie.
Na konferencji podsumowującej realizację programu w 2013 roku wręczono wyróżnienia przyznawane przez MSW za działanie na rzecz bezpieczeństwa. Statuetki lidera programu "Razem bezpieczniej" otrzymali: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zastępca kuratora oświaty w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska oraz profesor Marek Konopczyński.

Laureaci zostali docenieni m.in. za projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa w szkole oraz projekty resocjalizacyjne skierowane do młodocianych przestępców oraz osób bezdomnych.

"Program ten powoduje, że rozumiemy iż bezpieczeństwo nie jest tylko i wyłącznie kwestią służb. To jest coś, co mógłbym nazwać kulturą bezpieczeństwa. Mam świadomość, że bez współpracy odpowiednich służb, bez współpracy instytucji ze społeczeństwem ten poziom bezpieczeństwa nigdy nie będzie zadowalający" - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2010-2013 realizował projekty dofinansowane ze środków rządowego programu, skierowane m.in. do dzieci, seniorów, a także ofiar przemocy. Przedsięwzięcia dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w szkole, w miejscach publicznych i w domu.

W ramach projektów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieszkańcy województwa opolskiego mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów, a także uczestniczyć w szkoleniach. W ramach innego projektu "Reaguj i żyj bezpiecznie" dla dzieci z ponad 70 szkół podstawowych województwa opolskiego zorganizowano spektakl pt. "Pinokio na zakręcie". Uczulał on dzieci na zagrożenia w kontaktach z obcymi osobami.

Nagrodzona została także zastępczyni kuratora oświaty w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska, która od 2008 r. w ramach programu "Razem bezpieczniej" prowadzi projekt "Bezpieczeństwo w szkole". Są to cykliczne narady i spotkania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Od trzech lat promuje w środowisku podlaskich szkół mediację jako sposób na rozwiązywanie trudnych sytuacji szkolnych. Była pomysłodawczynią zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli w kuratorium oświaty cyklu spotkań z mediatorem, a także konferencji regionalnych w tym zakresie.

Ćwiklińska jest także zaangażowana w projekt działań profilaktycznych "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi", w którym co roku uczestniczy co trzecie gimnazjum województwa podlaskiego. Z jej inicjatywy odbyło się wojewódzkie forum wychowawcze, w ramach którego prezentowane były rozwiązania w zakresie wychowania i profilaktyki szkolnej, a następnie we współpracy z dyrektorami i samorządem lokalnym zorganizowano 10 konferencji regionalnych.

Statuetkę "Lidera Programu Razem Bezpieczniej" odebrał także prof. Marek Konopczyński. Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie i członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jest autorem wielu publikacji na temat resocjalizacji osób społecznie nieprzystosowanych. Prof. Konopczyński jest autorem projektów resocjalizacyjnych z udziałem bezdomnych w Warszawie oraz podopiecznych Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. W ub. roku był współorganizatorem konferencji otwierającej kolejną edycję kampanii społecznej "Reaguj, nie toleruj", która odbyła się w ramach programu "Razem bezpieczniej".

Celem wieloletniego programu rządowego "Razem bezpieczniej" jest m.in. wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Każdego roku na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach programu "Razem bezpieczniej" przeznaczanych jest 3 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.