W Warszawie otwarto wystawę "Wokół Maltańskiego Krzyża"

Wystawę "Wokół Maltańskiego Krzyża", dokumentującą dzieje jednego z najstarszych zakonów rycerskich, otwarto w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości wzięła udział prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W Warszawie otwarto wystawę "Wokół Maltańskiego Krzyża"
"Dziś po raz pierwszy w historii zobaczymy wiele obiektów z muzeum w Rzymie, w konfiguracji chronologicznej a także przekrojowej. Znajdą się między nimi przedmioty codziennego użytku oraz symbole aktywności Zakonu - powiedział podczas otwarcia wystawy minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. - Dla mnie szczególnie ważny fragment związany jest z działalnością szpitala Zakonu na ulicy Senatorskiej w Warszawie, który rozpoczął aktywność w najboleśniejszych dniach historii Warszawy i Polski" - podkreślił minister Zdrojewski.

"Wystawa opowiada o roli, jaką odegrały placówki zakonne na terenach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w odrodzonej po 1918 roku Rzeczypospolitej" - powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. dr hab. Andrzej Rottermund. "Wierzę, że prezentowana ekspozycja pogłębi naszą wiedzę historyczną na temat działalności Zakonu" - dodał.

Wśród eksponatów znajdują się portrety, zbroje, regalia i dystynkcje Wielkich Mistrzów, elementy uzbrojenia rycerzy maltańskich, srebra, rzadkie okazy broni białej, malarstwo i grafika nawiązująca do dziejów i misji zakonu.

Obiekty prezentowane są dzięki wsparciu Suwerennego Zakonu Maltańskiego, organizacji "Heritage Malta" oraz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Eksponaty pochodzą z kolekcji Palazzo Magistrale i Villa Magistrale w Rzymie oraz Muzeum Sztuk Pięknych, Biblioteki Narodowej i Pałacu Wielkiego Mistrza w La Vallettcie na Malcie. Wystawa akcentuje związek między Zakonem Maltańskim i Warszawą.

"Przez okres okupacji, aż do Powstania Warszawskiego Zakon świadczył działalność dobroczynną. Szpital na ulicy Senatorskiej pełnił szczególną służbę w stosunku do wszystkich osób znajdujących się w Warszawie, bez względu na narodowość i religię. To szczególna cecha misji Zakonu Maltańskiego. Przez całą okupację służył pomocą lekarską wszystkim, którzy zostali dotknięci dramatem wojny. Warszawa to pamięta" - powiedziała prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE