PARTNER PORTALU
  • BGK

Warszawa: Uchylono decyzję o wpisie pawilonu Emilia w rejestr zabytków

  • PAP/JS    13 lutego 2017 - 20:56
Warszawa: Uchylono decyzję o wpisie pawilonu Emilia w rejestr zabytków
Pawilon Emilia widziany z Pałacu Kultury i Nauki (fot. Adrian Grycuk/lic. CC-BY-SA-3.0-PL/wikipedia.org)

Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin uchyliła, z powodu "istotnych uchybień”, decyzję o wpisaniu warszawskiego modernistycznego pawilonu Domu Meblowego "Emilia" do rejestru zabytków - poinformował resort kultury.
"Generalny Konserwator Zabytków uchylił zaskarżoną decyzję o wpisie pawilonu Emilia do rejestru zabytków w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji. Powodem tego działania były istotne uchybienia postępowania prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przesłanym komunikacie.

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Barbara Jezierska wpisała pawilon Emilia do rejestru zabytków pod koniec ub. roku.

MKiDN przypomina, że postępowanie o wpisie pawilonu do rejestru zabytków zostało wszczęte w lutym 2016 r. "Decyzję o wpisie do rejestru zabytków wydano ze znacznym opóźnieniem, w grudniu 2016 r. mimo, że wiadomym było, iż rozbiórka Emilii będzie miała miejsce w październiku 2016 r. Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powinien był zakończyć postępowanie nie później niż 2 miesiące od wszczęcia postępowania" - wyjaśnia resort kultury.

Ministerstwo zaznacza także, że "istotnym" elementem prawidłowego postępowania wyjaśniającego w sprawie wpisu do rejestru zabytków powinny być oględziny obiektu.

"Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił strony o oględzinach, które miały odbyć się 11 lipca 2016 r. Oględziny te jednak nie odbyły się z uwagi na +nieobecność stron i brak dostępności obiektu+, co oznacza, że decyzja o wpisie została wydana w dniu 14 grudnia 2016 r. bez dokonania oględzin" - podkreślono w komunikacie.

Resort kultury zwraca uwagę, że przenosiny pawilonu Emilia rozpoczęły się w październiku 2016 r., a Jezierska dopiero 2 miesiące później zdecydowała o wpisie w toku prowadzonych prac rozbiórkowych. "Co istotne, wpis nie objął dwukondygnacyjnego +zaplecza+ budynku głównego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Pańskiej 3 oraz dwóch nadwieszonych łączników" - zaznaczono.

W uzasadnieniu decyzji Gawin zwróciła uwagę, wykazując naruszenia przepisów procedury administracyjnej, że ponownie rozpatrując przedmiotową sprawę mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków będzie zobowiązany zbadać, "czy ustała przesłanka do zawieszenia prowadzonego postępowania i podjąć je zgodnie z przepisami prawa procesowego".

"Ponadto będzie miał obowiązek jednoznacznie ustalić przedmiot postępowania i stan faktyczny oraz krąg stron postępowania, umożliwiając im udział w każdym stadium postępowania. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie zobowiązany także do przygotowania rozstrzygnięcia w sposób niebudzący wątpliwości co do interpretacji" - czytamy w komunikacie MKiDN.

W 2012 r. firma Griffin Real Estate za 115 mln zł kupiła spółkę Meble Emilia wraz z modernistycznym pawilonem. Inwestor już wtedy informował, że planuje w tym miejscu postawienie wieżowca. Otrzymał prawomocne pozwolenie na rozbiórkę Emilii.

Dlatego w pierwszej połowie ub. roku p.o. dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki zaproponował, by przenieść pawilon w pobliże Pałacu Kultury i Nauki, na styku z Parkiem Świętokrzyskim. W tym miejscu przewidziany jest ogród zimowy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.