PARTNER PORTALU
  • BGK

Warszawska dzielnica rozdaje stypendia artystyczne

  • GK    10 października 2012 - 10:11
Warszawska dzielnica rozdaje stypendia artystyczne

Do 15 października stołeczna dzielnica Śródmieście czeka na wnioski o stypendium na działania artystyczne.
Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca się na jej terenie twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. W regulaminie nie ma mowy o ograniczeniach wiekowych, ani o tym, że aplikować mogą wyłącznie twórcy profesjonalni.

Ubiegając się o stypendium trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący zarówno wcześniejsze dokonania, jak i projekt, który chce się zrealizować. Po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie.

Dzielnica Śródmieście przyznaje specjalne stypendia artystyczne od 2010 roku, jako pierwsza w Warszawie. Do tej pory przyznano je 18 osobom. Na 2013 rok przeznaczono kwotę 90 tysięcy złotych. Dzięki stypendiom powstało wiele wyjątkowych projektów, m.in. film animowany inspirowany Śródmieściem, przewodnik po Muranowie, dźwiękowy spacer z osobą niewidomą czy mural.

W ramach stypendialnego wsparcia odbywa się także cykl 10 koncertów, prezentujących polskich kompozytorów młodego pokolenia związanych z tzw. młodą szkołą warszawską w Lokalu Użytkowym przy ul. Brzozowej, projekt artystyczno-literacki, polegający na tworzeniu czasowych atelier w starym stylu, w których uwieczniane są twarze mieszkańców Śródmieścia.

Decyzje o przyznaniu stypendiów nie zapadają arbitralnie. Zarząd Dzielnicy Śródmieście powołał rozpatrującą wnioski komisję składającą się ze specjalistów, przedstawicieli radnych i urzędników.

<!-- pagebreak //-->

Do wniosku należy dołączyć:
– portfolio lub dokumentację twórczości – np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4), płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami

– co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt, związku twórczego, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym

– w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań

– podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 (adresat: Wydział Kultury i Promocji, adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa). Zarząd Dzielnicy zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnego stypendium.

Więcej informacji oraz formularze na stronie www.srodmiescie.art.pl – zakładka Stypendia.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.