PARTNER PORTALU
  • BGK

Wasiak: Polska rozwija się szybciej i stabilniej

  • bad    9 września 2015 - 16:28
Wasiak: Polska rozwija się szybciej i stabilniej

– Stworzyliśmy stabilne ramy makroekonomiczne rozwoju - uważa minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

- Unia Europejska, w tym Polska, stoją dzisiaj w obliczu zagrożeń dla wspólnego rynku i wielu wyzwań, takich jak kryzys migracyjny czy problemy greckiej gospodarki. Naszym celem powinno być budowanie pozycji konkurencyjnej UE w skali globalnej, dlatego tak istotne jest utrzymanie i rozwijanie wspólnego rynku – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
Maria Wasiak była gościem XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas panelu „Nowy wymiar polityki gospodarczej. Europa w globalnej grze” podkreśliła, że Europa określa aktualnie model rozwoju swojej gospodarki, który zdecyduje o pozycji konkurencyjnej Starego Kontynentu na następne dziesięciolecia.

– Powinien on w większym niż dotychczas stopniu opierać się na budowie nowoczesnej gospodarki zdolnej do konkurowania na rynkach globalnych w oparciu o rosnącą innowacyjność i efektywność – mówiła szefowa resortu.

Polska stworzyła mocne fundamenty rozwoju

Dodała, że należy zintensyfikować działania, które zapewnią zrównoważony rozwój i przełożą się na tworzenie trwałych nowych miejsc pracy.

Minister Maria Wasiak przypomniała, że w czasie dwóch ostatnich dekad Polska stworzyła mocne fundamenty rozwoju, a 10-letnia obecność w Unii Europejskiej pozwoliła na ugruntowanie przemian rynkowych.

– Stworzyliśmy stabilne ramy makroekonomiczne rozwoju, które pozwoliły na włączenie się Polski w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej – zaznaczyła.

Było to możliwe m.in. za sprawą realizacji prorozwojowej polityki spójności, dzięki której Polska rozwija się szybciej i stabilniej. – Jest ona nie tylko dobrym narzędziem do walki z kryzysem, ale stanowi też pewne i stabilne źródło finansowania inwestycji prorozwojowych – powiedziała minister Wasiak.

Minister Wasiak odniosła się także do wyzwań w obszarze wspólnej polityki transportowej UE. - Utworzenie spójnej, nowoczesnej sieci transportowej, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów Unii, jest podstawowym warunkiem zwiększenia konkurencyjności europejskiego systemu transportowego – podkreśliła.

Do kluczowych wyzwań zaliczyła m.in.: ograniczanie kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej oraz potrzebę rozwoju multimodalności transportu.

Minister Wasiak zadeklarowała gotowość Polski do aktywnego uczestnictwa w wypracowywaniu na forum UE rozwiązań dotyczących finansowania polityki spójności po roku 2020 w kontekście dyskusji na temat przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 i przyszłości unijnego budżetu.

– Nasze doświadczenia związane z tworzeniem systemu zarządzania rozwojem kraju oraz inwestowaniem środków unijnych, mogą stanowić cenny wkład do kreowania modelu polityki rozwoju UE – podsumowała.

Polska stawia na innowacje i osoby młode

Szefowa MIiR  uczestniczyła także w Europejskim Forum Młodych Liderów, które po raz dziesiąty odbywa się w Nowym Sączu. Wzięła udział w panelu „Jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną we współczesnym świecie? Kluczowe składniki sukcesu”.

- Polska stawia na innowacje i osoby młode. Wyzwaniem dla naszego kraju jest tworzenie i umacnianie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, która będzie wykorzystywać nowoczesne technologie oraz kapitał intelektualny. Zarówno na poziomie unijnym, w strategii Europa 2020, jak i w krajowych dokumentach strategicznych, podkreślamy potrzebę ukierunkowania wsparcia na wzrost inteligentny, czyli oparty na inwestycjach w edukację, badania naukowe i innowacje – zaznaczyła minister Maria Wasiak.

- Innowacje nie są jedynym warunkiem budowania przewag konkurencyjnych. Drugim nie mniej ważnym elementem jest kapitał ludzki a szczególnie rozwój osób młodych – podkreśliła minister M. Wasiak.

Polska dostrzega ten potencjał. Z różnego rodzaju wsparcia skorzystało już ponad 9 mln osób. Jednak podobnie jak w całej UE sytuacja młodzieży na rynku pracy jest trudna.

- Przyszłość należy do osób młodych. Muszą być oni gotowi na nadchodzące wyzwania. W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na wsparcie osób młodych przeznaczyliśmy łącznie ponad 2 mld euro, w tym 252,4 mln ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – poinformowała szefowa MIiR.

Działania zaplanowane w Programie są częścią specjalnego pakietu „Gwarancji dla młodzieży”. - Dzięki środkom z Funduszy Europejskich chcemy również zwiększyć udział studentów uczących się na kierunkach ścisłych. To może zdecydować o konkurencyjności edukacyjnej - dodała.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • glewe, 2015-09-10 15:02:03

    A co miała powiedzieć! Kazali to mówiła! Pogadajcie sobie z ludźmi ze ściany wschodniej?NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: