PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważna rola Lubelszczyzny

  • PAP    12 marca 2012 - 10:18

Prezydent Bronisław Komorowski przekonywał w poniedziałek, że Lubelszczyzna powinna podjąć wielki wysiłek na rzecz powrotu do odgrywania roli łącznika między Wschodem a Zachodem.
Podkreślał, że Polska wciąż musi „gonić Europę”. W poniedziałek rano prezydent spotkał się ze studentami lubelskich uczelni. Wcześniej złożył kwiaty na grobie zmarłego w ubiegłym roku metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego.

Komorowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że „dzisiaj Lubelszczyzna (zabierz głos/oceń marszałka) może podjąć wielki wysiłek na rzecz powrotu do odgrywania roli bramy wiodącej z Zachodu na Wschód i ze Wschodu na Zachód”.

„To jest tradycyjna rola, to jest miejsce Lubelszczyzny i Lublina (zabierz głos/oceń prezydenta)” – mówił prezydent. Przekonywał, że ten region powinien odgrywać rolę „łącznika między Wschodem a Zachodem w wymiarze kultury i nauki”.

Komorowski zaznaczył też, że jako kraj, „mimo że jesteśmy cząstką integrującej się Europy, tę Europę musimy gonić”. Zdaniem prezydenta, doganiamy Europę, „o czym świadczą znakomite wyniki gospodarcze Polski”.

Według prezydenta, wzrost gospodarczy trwający w Polsce nieprzerwanie od ponad 20 lat jest absolutnym ewenementem w skali Europy. Ocenił, że jest to efekt zarówno odważnych decyzji na początku transformacji, jak i „szczęścia polskiego”, ale także efekt ciężkiej pracy milionów Polaków.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Chełmianin N, 2012-03-12 12:05:19

    Panie Prezydencie Polski,jest Pan z wykształcenia historykiem.Zatem pytam Pana Prezydenta,gdzie "EUROPEJSKA LUBELSZCZYZNA"(propagowana i reklamowana przez KUL) w Polsce leży i proszę określić jej zasięg terytorialny.Ponadto zwracam się do Pana historyka, w jakim okresie historycznym Polski... istniała Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna,posiadająca status odrębnej ziemi.Z artykułu napisanego przez dziennikarza"mb"wynika,że Pan także używa słowa Lubelszczyzna na określenie województwa.Przypominam Panu Prezydentowi,że poniższe pisma,są znane Pańskiej kancelarii i oczekuję odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Mój adres kancelarii jest znany. √RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011   Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'wojewódzwto lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna, wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy: Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'), Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'), Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.   KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szwfa KPRM Jerzy Izdebski.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne aaumocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.  rozwiń