PARTNER PORTALU
  • BGK

Wiatrak w Mierzynie: kiedy się rozsypie?

  • www.Mierzyn24.pl    14 marca 2012 - 11:17
Wiatrak w Mierzynie: kiedy się rozsypie?

Wiatrak koźlak jest symbolem Mierzyna i jego najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem. Odkupiony przez prywatnego inwestora miał szansę stać się wizytówką gminy Dobra.
Plany były ambitne – odrestaurowanie zabytku i przeznaczenie go na cele ekspozycyjne i kulturalno-społeczne. Czas pokazał, że z planów wyszło niewiele... a właściwie nic.

Idąc lub przejeżdżając ulicą Welecką w Mierzynie, trudno nie zauważyć drewnianego wiatraka, który pochodzi z XIX wieku. Choć w dużym stopniu zasłonięty przez okoliczne drzewa, budynki i billboardy reklamowe, w dalszym ciągu zwraca na siebie uwagę mieszkańców i osób przyjezdnych. Niestety, w oczy rzuca się też fatalny stan tego zabytkowego budynku. Problem dostrzegają też pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

„W sprawie kiepskiego stanu zabytkowego wiatraka koźlaka w Mierzynie kilkukrotnie interweniowaliśmy u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (zabierz głos/oceń prezydenta). Po jednym z naszych pism, w grudniu minionego roku odbyły się oględziny terenu działki, na której stoi wiatrak, przeprowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, w obecności właściciela działki oraz pracownika Urzędu Gminy Dobra. Właściciel w ostatnim czasie wzmocnił m.in. fundamenty budynku, dzięki czemu nie grozi on zawaleniem” – powiedziała nam Małgorzata Chmielewska, kierownik Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela WUOZ, nałożono na właściciela obowiązek wykonania dodatkowych prac remontowych, które poprawią stan zabytkowego wiatraka. Jednocześnie, właściciel zobowiązał się do uporządkowania terenu działki, usunięcia znajdujących się na niej chaszczy oraz naprawy ogrodzenia.

O tym, że jest to teren zaniedbany świadczy m.in. fakt, że w ostatnim czasie na terenie działki, na której znajduje się wiatrak, pomieszkiwać zaczęła osoba bezdomna. „To prawda. Wezwani na miejsce funkcjonariusze straży gminnej, znaleźli tam legowisko świadczące o czyjejś obecności. W trosce o bezpieczeństwo drewnianego budynku, zwielokrotniliśmy patrole strażników gminnych w tym miejscu, dzięki czemu osoba ta przeniosła się najprawdopodobniej w inne miejsce” – przyznała Małgorzata Chmielewska.

Niestety, o zapowiadanej całkowitej renowacji zabytkowego wiatraka koźlaka i udostępnieniu go do zwiedzania, możemy raczej zapomnieć. Ważne, żeby właściciel działki, na której znajduje się zabytek, przyłożył się do prac remontowych, które zostały mu nakazane przez urzędników, tak by budynek nie zawalił się w najbliższym czasie.

Miejmy też nadzieję, że nie powtórzą się pogłoski o możliwym przeniesieniu wiatraka w inne miejsce Polski, jakie miały miejsce trzy lata temu – jego właściciel planował przenieść zabytek do powstającego w Niechorzu skansenu rybackiego. Wiatrak jest nasz – mierzyński i w Mierzynie jest jego miejsce.

Przypomnijmy, gmina Dobra sprzedała działkę z wiatrakiem z zastrzeżeniem, że właściciel działki będzie należycie dbał o zabytek. W akcie notarialnym jest wpisane zobowiązanie właścicieli do utrzymania zabytku w należytym stanie. Nie ma żadnej prawnej możliwości odebrania wiatraka właścicielowi, póki będzie on wykonywał zalecenia urzędników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.