PARTNER PORTALU
  • BGK

Większa rola miast. Świętokrzyskie aktualizuje plan zagospodarowania

  • PAP    16 września 2014 - 18:05
Większa rola miast. Świętokrzyskie aktualizuje plan zagospodarowania

Budowa systemu transportowego regionu, przyspieszenie procesu metropolizacji Kielc i zwiększenie roli miast dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego - to przykłady wskazań w zaktualizowanym "Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego".
Dokument będący opracowaniem urbanistycznym, określającym kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe 30 lat, zaprezentowano we wtorek w Kielcach dziennikarzom. Na najbliższej sesji sejmiku nad planem będą debatowali radni.

Czytaj też: NIK: przyroda nie dość chroniona przez brak planów zagospodarownia

Plan służy do prowadzenia regionalnej polityki przestrzennej w powiązaniu z polityką państwa, ujętą w "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030".

Jak tłumaczył przedstawiciel zarządu województwa Kazimierz Kotowski, plan nawiązujący do strategii rozwoju województwa, będzie warunkował przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania i do wsparcia środkami unijnymi z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Całe województwo świętokrzyskie zaliczono w planie jako obszar o najniższym stopniu rozwoju, pogarszających się perspektywach rozwojowych, predysponowanym do wsparcia krajowego w zakresie odnowy demograficznej.

W regionie wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie.

Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony przez Kielce i 11 ościennych gmin), obszary o największym potencjale rolniczym (wschód i południe regionu), Staszowski Obszar Aktywności Gospodarczej, obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i obszar turystyczno-uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju).

Zaznaczono także obszar o wielokierunkowej aktywizacji społeczno-gospodarczej (zachód i północ regionu), z podobszarem obejmującym tereny z przestarzałą bazą przemysłową Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej.

"Dokument ma wymiar praktyczny. Wskazuje na konkretne obszary funkcjonalne, a Unia Europejska wymaga interwencji terytorialnej, +szytej na miarę+. Chodzi o dopasowanie wsparcia według potrzeb środowisk lokalnych, aby móc efektywniej wykorzystać środki finansowe" - powiedział dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz Orawiec.

Przykładowo - tłumaczył Orawiec - przemysłowe miasta na północy regionu, gdzie jest duże bezrobocie, będzie można wesprzeć większym strumieniem środków finansowych na projekty dla długotrwale bezrobotnych, bo znajduje to uzasadnienie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Dokument zwraca także uwagę na rozwój systemu osadnictwa w regionie, gdzie szczególna rola przypada Kielcom - największemu miastu województwa, które powinno wzmocnić swoje funkcje metropolitalne.

Z kolei Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, a także Sandomierz, powinny stać się ważnymi ośrodkami subregionalnymi. Samorząd wojewódzki ma wspierać pozostałe miasta powiatowe, które powinny uzyskać ponadlokalny standard obsługi.

Czytaj też: Wskażą drogę do świętokrzyskich atrakcji

Równie istotny dla rozwoju regionu - w myśl Planu - jest prawidłowo funkcjonujący system transportowy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.