Wójt musi wiedzieć i musi wygladać

O samorządowych public relations a także o problemach pomocy publicznej i konkursach w ramach RPO rozmawiali dziś burmistrzowie i wójtowie województwa śląskiego podczas VI konwentu zorganiowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W spotkaniu zorganiowanym w Ustroniu uczestniczy 60 szefów śląskich i zagłebiowskich gmin. Gośćmi dzisiejszego dnia byli wicewojewóda slaski Stanisław Dąbrowa, Agnieszka Walczak - kierownik regeratu ds. wyboru projektów RPO Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Sebastian Chachołek z Wyższej szkoły Bankowej w Poznaniu.

W piątek, podczas drugiego dnia konwentu będzie mowa o procesie odnawiania wsi jako szansie dla małych i średnich gmin. Zaplanowano wystąpienie Ryszarda Wilczyńskiego marszałka województwa opolskiego oraz Marka Chmielewskiego - wójta gminy Dzierżoniów.

Wójtowie i burmistrzowie usykają też cenne rady, jak wdrażąć na swoim terenie inwestycje partnertwa publiczno-prywatnego oraz jak ...zadbać o własny wizerunek.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE


Jeśli chcesz wziąć, w swoje ręce,
Jaki bądź turbunek,
To nasamprzód musisz zadbać,
O swój wizerunek.

Tylko postać jak z żurnala,
Tudzież oświecona,
Mimo złego stanu rzeczy,
Wielkich spraw dokona.

Eterno Vagabundo, 2011-01-31 07:33:39 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE