PARTNER PORTALU
 • BGK

Wydatki samorządów coraz bardziej kulturalne

 • GK    15 grudnia 2011 - 10:19
Wydatki samorządów coraz bardziej kulturalne

Gminy i miasta na prawach powiatu wydają na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego najwięcej, bo aż 66,5 proc. ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel w Polsce.
Według raportu Głównego Urządu Statystycznego w 2010 r. wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 8292,9 mln zł. Kwota ta zawiera wydatki z budżetu państwa o łącznej wartości 1376,9 mln zł (16,6 proc. ogółu wydatków publicznych) oraz wydatki jednostek samorządu terytorialnego wynoszące 6916,0 mln zł (83,4proc. ogółu wydatków publicznych).

W wydatkach jednostek samorządu terytorialnego największą część stanowiły wydatki gmin (3081,8 mln zł, tj. 37,2 proc. ogółu wydatków publicznych), następnie miast na prawach powiatu (2432,3 mln zł, tj. 29,3 proc. ogółu wydatków publicznych), a w dalszej kolejności wydatki województw (1282,5 mln zł, tj. 15,5proc. ogółu wydatków publicznych). Najmniej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano z budżetów powiatów (119,3 mln zł, tj. 1,4 proc. ogółu wydatków publicznych).

Raport GUS pokazuje, że finansowanie instytucji kultury odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym – to gminy i miasta na prawach powiatu wydają na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego najwięcej, bo aż 66,5 proc. ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel w Polsce. Na podobnym poziomie finansuje się kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na szczeblu centralnym (budżet państwa – 16,6 proc.) oraz regionalnym (województwa i powiaty – 16,9proc.).

Analiza wysokości kwot pieniędzy wydatkowanych na kulturę w czasie pokazuje, systematyczny proces zwiększania wydatków publicznych przeznaczanych na ten cel. Od 2005 r. wydatki budżetu państwa na kulturę zwiększyły się o 58,8 proc., natomiast w przypadku jednostek samorządu terytorialnego wzrost ten wyniósł 102,6 proc. W efekcie ogólny wzrost od 2005 r. wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniósł 93,7 proc.

Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2010 r. w ogóle wydatków państwa wyniósł 0,49 proc. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego było to 3,94 proc. Oznacza to, że udział kwot przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ogóle wydatków powoli, lecz systematycznie się zwiększa. Prawidłowość ta znajduje znacznie lepsze odzwierciedlenie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.

I o ile na poziomie samorządu od 2005 r. wzrost tego udziału wyniósł 0,63 proc., to w przypadku państwa praktycznie się on nie zmienił, wręcz obniżył się nieznacznie w 2010 r. Wartość wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2010 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 183,47 zł. W województwie mazowieckim zaznacza się największy udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (17,2 proc.) w ogóle wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na drugą grupę składa się województwo śląskie (10,2 proc.), dolnośląskie (9,3 proc.) i małopolskie (8,8proc.), a następnie województwo wielkopolskie (7,7 proc.) i pomorskie (6,1 proc.).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • tantus, 2011-12-16 11:11:32

  Dobrym przykładem jest Wrocław. Korki coraz większe, komunikacja miejska jeździ coraz gorzej, ulice się rozpadają, w wielu miejscach stoją "dziury w ziemi" bo inwestorzy się rozmyślili i nic nie chcą budować. Za to Teatr Capitol i Narodowe Forum Muzyki budują się w najlepsze... Wot, takie ...priorytety ma nasza "wadza".  rozwiń
 • Fryderyk, 2011-12-16 10:38:21

  ...fajnie by było...taka Francja-Elegancja pod strzechą
 • Klasyk, 2011-12-16 09:49:06

  W urzędach niedługo będą siedzieli w smokingach i frakach.