Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych

Wczoraj (11. marca), w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010 r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte. W szerszym ujęciu program ma zapobiegać marginalizacji niektórych obszarów, sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, aktywizacji zawodowej i integracji z Unią Europejską.

Wsparcie z funduszy PFRON można pozyskać na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W województwie śląskim w ramach programu aplikować mogą organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej z powiatów lublinieckiego, tarnogórskiego, kłobuckiego, częstochowskiego i myszkowskiego oraz miast: Bytom, Piekary Śląskie i Częstochowa.

Spotkanie zorganizowały wspólnie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz  PFRON - Oddział Śląski.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE