PARTNER PORTALU
  • BGK

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gryfina

  • BB    26 października 2011 - 20:38
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gryfina

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa fragmentu drugiego etapu inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”.
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  otrzymał  dodatkowe pieniądze z Programu dla Odry 2006. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rozpoczęła się w tym roku. Do tej pory udało się zmodernizować wały na odcinku 2,292 km.

Cały zakres inwestycji obejmuje przebudowę wałów ziemnych z uszczelnieniem korpusu przegrodą przeciwfiltracyjną wykonaną metodą ciągłego, wgłębnego mieszania gruntu CDMM na odcinku o łącznej długości  1,93 km oraz budowę ścian przeciwpowodziowych o długości 0,362 km wraz z dwoma oknami komunikacyjnymi o szerokości 4,0 m każde. Ponadto  w ramach realizowanego zadania wykonany zostanie remont istniejącego przepustu wałowego oraz wybudowane zostanie stanowisko do pompowania wody w trakcie zamknięcia okien komunikacyjnych.

Do 18 października 2011 roku wykonawca zrealizował  prawie cały zakres robót objętych umową na ten rok. Planowany termin odbioru I etapu to początek listopada.

Pieniądze na realizację zadania pochodzą z dwóch źródeł: Rządowego Programu dla Odry 2006 –(6 155 000,00 zł) oraz z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – (2 999 965,19 zł).

We wrześniu Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał informację od Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006, o możliwych do uzyskania dodatkowych środkach, które przesunięto z innych województw. Na wniosek Zarządu, Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił do Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry - 2006 o zwiększenie kwoty promesy udzielonej dla ZZMiUW w Szczecinie na realizację zadania do kwoty 7 526 380 zł (zwiększenie o 1 371 380 zł).
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry 2006 w dniu 28.09.2011r. wystąpił do Ministra Finansów i otrzymał pozytywną odpowiedź. Uzyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliło ZZMiUW na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na fragmencie  zadania, stanowiącym część zakresu zaplanowanego do realizacji na rok 2012, czyli wykonanie odcinka zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci ścian przeciwpowodziowych o dł. 470 mb, a zatem na rok 2012 zostanie do wykonania 750 mb ścian przeciwpowodziowych za kwotę około 6 mln złotych.

Zrealizowanie  inwestycji podniesie poziom bezpieczeństwa powodziowego na obszarze około 300 ha terenów położonych pomiędzy rzeką Odrą a  Kanałem Ciepłym oraz rzeką  Tywą i ul. Łużycką w Gryfinie. Znajduje się tu miedzy innymi zabudowa mieszkaniowa, rekreacyjna, handlowo-usługowa, drogi, łąki, pastwiska. Nowe zabezpieczenia pozwolą zapobiec podtopieniom jakie występują często w ostatnich latach wzdłuż ulicy Łużyckiej.

Inwestycja realizowana jest, jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim, na postawie zgody na realizację inwestycji wydawanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w myśl ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010r. Nr 143 poz. 963.) Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • ęolog, 2011-10-27 10:10:48

    Zmiana planów, z tym nie można czekać, zabezpieczenia trzeba robić już za chwilę!- przecież nie można czekać aż dojdzie do kolejnej katastrofy
  • strażak SAM, 2011-10-26 22:46:43

    Mieszkańcy,jak zwykle,zostawieni sami sobie...