PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie wspiera biznes

  • BB    13 października 2011 - 20:57
Zachodniopomorskie wspiera biznes

Województwo Zachodniopomorskie intensyfikuje działania zmierzające do ułatwienia przedsiębiorstwom korzystanie z RPO WZ. Szczegóły przedstawił dziś (13 październik 2011 r.), na konferencji prasowej, marszałek Olgierd Geblewicz oraz Prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek.
Marszałek Olgierd Geblewicz przedstawił trzy działania, które wpłyną na większą dostępność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla przedsiębiorstw: uproszczenia w poddziałaniu 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie alokacji w trzech konkursach (w poddziałaniach 1.1.1A, 1.1.2 i 1.1.3) oraz  planowany konkurs w poddziałaniu 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.

Województwo Zachodniopomorskie dąży do uproszczenia procedur korzystania przez przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, czego wyrazem są wprowadzone uproszczenia w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Celem ww. poddziałania jest przyspieszenie procesu umiędzynarodowienia zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak również promocja regionu za granicą, poprzez ułatwienie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z zagranicy oraz rozwój działalności eksportowej. Ważną częścią tych działań jest umożliwienie prezentacji oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo – wystawienniczych o międzynarodowym charakterze.

W wyniku licznych konsultacji z podmiotami reprezentującymi przedsiębiorców oraz z Północną Izbą Gospodarczą, został opracowany pakiet zmieniający procedurę ubiegania się o dofinansowanie z RPO WZ uczestnictwa w misji zagranicznej (szczegóły).

Województwo Zachodniopomorskie o 6 milionów euro zwiększyło pulę środków przeznaczonych na wsparcie mikro, małych i średnich firm, które złożyły wnioski o dofinansowanie w trakcie trzech ostatnich konkursów w ramach RPO WZ, ogłoszonych jeszcze w 2010 roku. Dzięki dodatkowym środkom dofinansowanie otrzymają ci przedsiębiorcy, których projekty znajdują się aktualnie najwyżej na listach rezerwowych.

Zwiększenie alokacji objęło konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A, poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.

Zarząd planuje zwiększenie alokacji w tym konkursie o kolejne 3 miliony euro, które pochodzić będą z Krajowej Rezerwy Wykonania (puli dodatkowych środków przyznanych Województwu Zachodniopomorskiemu w ramach RPO WZ) i będą dostępne w terminie do końca roku – pod warunkiem uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej dla proponowanego kierunku podziału dodatkowych środków i ostatecznego zakończenia negocjacji z Komisją.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje przeznaczyć co najmniej 8 milionów euro na przeprowadzenie nowego konkursu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Planowany nabór zostanie uruchomiony w poddziałaniu 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie i ruszy najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 roku.

Pieniądze przeznaczone na zorganizowanie konkursu pochodzą z puli dodatkowych środków, które Województwu Zachodniopomorskiemu przyznano z Krajowej Rezerwy Wykonania. Sposób ich wykorzystania wymaga uzgodnień z Komisją Europejską – stąd trafią do RPO WZ dopiero po zakończeniu negocjacji z Komisją i uzyskaniu jej ostatecznej akceptacji. Zakończenie wszystkich niezbędnych w tym względzie procedur przewidywane jest w terminie do końca bieżącego roku.

Wsparcie w poddziałaniu 1.1.3 udzielane jest najbardziej innowacyjnym przedsięwzięciom. Na dofinansowanie w nowym konkursie będą mogły liczyć zatem przede wszystkim te przedsiębiorstwa, których projekty zakładać będą wdrożenie nowoczesnych w skali światowej rozwiązań technologicznych, pomagających w budowaniu ich konkurencyjności na poziomie krajowym lub nawet międzynarodowym.

Szczegółowe wymogi, które stawiane będą aplikującym w konkursie przedsiębiorcom, przedstawione zostaną w dokumentacji konkursowej, która opublikowana zostanie najpóźniej z chwilą ogłoszenia naboru. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.