PARTNER PORTALU
  • BGK

Zwierzęta są jak ludzie

  • JL    28 kwietnia 2010 - 11:46
Zwierzęta są jak ludzie

Małopolski marszałek powołał zespół zadaniowy ds. opracowania strategii opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Zespół uznał, że powinny powstać cztery międzygminne schroniska dla bezdomnych zwierząt. Należy prowadzić działania edukacyjne upowszechniające dobre praktyki opieki nad nimi oraz programy zapobiegania ich bezdomności, wszczepiać chipy psom oraz sterylizować zwierzęta w schroniskach.

Przygotowane przez zespół opracowanie wskazuje, że w regionie przybywa bezdomnych zwierząt, a jednocześnie są zamykane lub likwidowane schroniska i przytuliska dla nich, a te ciągle działające są przepełnione.

Gminy ponosiły w latach 2007-2009 coraz większe koszty związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami. W 2007 r. wynosiły one ponad 2,1 mln zł, a w 2008 r. ponad  2,7 mln zł. Na podstawie danych z ankiet obliczono średni dzienny koszt utrzymania jednego zwierzęcia, który w 2007 r. wynosił 1,4 zł, w 2008 r. – 2,16 zł, a w 2009 r. – 2,31 zł.

Największe trudności w zawieraniu umów na przetrzymywanie zwierząt w schronisku mają gminy w powiatach: krakowskim, tarnowskim, limanowskim, nowosądeckim i gorlickim. Można więc wnioskować, że problem liczby zwierząt bezpańskich w regionie wzrasta proporcjonalnie do wielkości zaludnienia poszczególnych obszarów i dotyczy przede wszystkim większych miast. Coraz mniejsza liczba umów gmin ze schroniskami przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Dlatego bardzo ważnym działaniem jest edukacja. Ma ona propagować odpowiedzialność za zwierzęta jako istoty, które są całkowicie uzależnione od człowieka. Edukację właścicieli zwierząt dzięki materiałom promującym sterylizację i czipowanie można połączyć z akcjami powszechnych szczepień przeciw wściekliźnie. Szczepienia te są obowiązkowe, co pozwola na dotarcie do znacznej części właścicieli zwierząt.

Zarząd województwa uznał również za wskazane propagowanie tematu w mediach przez spoty reklamowe, konkursy dla uczniów oraz akcje zbiórki darów dla zwierząt w centrach handlowych i w sklepach zoologicznych. Zamierza także prowadzić edukację wśród dzieci i młodzieży. W tym celu uważa za pożądane wprowadzanie do kanonu nauczania treści związanych z odpowiedzialną pomocą zwierzętom i opieką nad nimi.

Zdaniem zespołu konieczne jest zaangażowanie kuratora oświaty i przygotowanie kompleksowego planu edukacji w tej dziedzinie. Proponuje się cykl warsztatów w ramach zajęć lekcyjnych, na których dzieci będą zapoznawać się z głównymi problemami związanymi z posiadaniem zwierzęcia tak, aby potrafiły zaplanować opiekę nad nim i właściwie je traktować.

Sposobem na opiekę nad zwierzęciem może się stać wirtualna adopcja zwierzęcia. Jej koszt wynosi od 50 do 100 zł miesięcznie. Takiej adopcji może się podjąć np. cała klasa. Wtedy jej koszty rozłożone na kilkanaścioro dzieci będą niewielkie. Starsze dzieci mogą pełnić dyżury w schronisku i np. spacerować z adoptowanym psem.

Ważnym zadaniem postulowanym przez zespół jest wszczepianie psom chipów. Dzięki temu można szybko ustalić właściciela zagubionego zwierzęcia i powiadomić go o jego odnalezieniu. Można także wtedy wyegzekwować od właściciela koszty poniesione przez schronisko na dowóz oraz utrzymanie i pielęgnację psa. Dzięki takiej akcji usprawni się działanie schronisk, a w razie pogryzienia można szybko ustalić właściciela psa agresywnego, co ułatwi wyciągnięcie wobec niego konsekwencji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Tadeusz, 2010-04-29 12:57:39

    Też
  • ada, 2010-04-29 07:49:47

    Świetny pomysł :) Popieram!