PARTNER PORTALU
  • BGK

3,75 mld zł na inwestycje drogowe. Oto wykaz inwestycji w 8 województwach

  • AW    2 listopada 2017 - 09:58
3,75 mld zł na inwestycje drogowe. Oto wykaz inwestycji w 8 województwach
Kilka miejscowości doczeka się nowych mostów (fot. PTWP, Paweł Pawłowski)

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 programy inwestycji dla zadań drogowych. Będą pieniądze na m.in.: budowę autostrad, obwodnic i rozbudowę istniejących odcinków dróg krajowych.
• Program obejmuje zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu o nacisku 11,5 t/oś.

• Łączny koszt to ponad 3,75 mld zł.

• Zadania te będą realizowane w ośmiu województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim, łódzkim i zachodniopomorskim.


Jak podkreśla resort infrastruktury i budownictwa, dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych ma się także poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Województwo lubelskie

- Korekta przebiegu DK 74 przez miejscowość Szczebrzeszyn

Inwestycja obejmuje budowę drogi po nowym śladzie o długości 3,9 km, budowę skrzyżowań w miejscu „wyłączenia" nowego przebiegu DK 74 z przebiegu istniejącego oraz w miejscu jego „włączenia" do przebiegu istniejącego DK 74.

Przebudowane zostaną również drogi innych kategorii na odcinkach włączeń do DK 74, zbudowane drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny po obu stronach nowego odcinka DK 74, odwodnienia DK 74, kanał technologiczny oraz nowa infrastruktura do ruchu pieszych.

Przeprowadzony zostanie też szereg działań modernizacyjnych, w tym poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. przez budowę oświetlenia i wykonanie oznakowania oraz budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów przeciwhałasowych.

Okres realizacji robót: 2024 - 2025 r.

- Rozbudowa DK 74 na odcinku Frampol - Gorajec (aneks)

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m.

Wykonana zostanie także korekta wysokościowa niwelety drogi, remont istniejących obiektów mostowych, przebudowa istniejących przepustów, skrzyżowań, korekta łuków poziomych, przebudowa istniejącego chodnika oraz budowa nowego, a także wykonanie nowej zatoki autobusowej i budowa kanału technologicznego.

Okres realizacji robót: 2018 - 2020 r.

- Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów, odcinek gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ" (etap I) - proces przygotowawczy (aneks)

Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 83 km i przekroju 2x2 wraz z siecią dróg dojazdowych. Zbudowanych zostanie również 5 węzłów drogowych (Kąkolewnica, Radzyń Podlaski Północ, Radzyń Podlaski Południe, Borki, Firlej), MOP-y, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska.

Zbudowane i przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Droga dostosowana będzie do nośności 115 kN/oś.

Okres realizacji robót: 2022 - 2024 r.

- Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi nr S17

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17 będącego obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w województwie lubelskim.×
KOMENTARZE (1)

  • Polak, 2017-11-15 12:01:38

    Tylko 2 mosty w woj. podkarpackim???...to niemożliwe...proszę sprawdzić.