PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje, obwodnice: Kolejne miasta zyskają obwodnice

  • bad    8 listopada 2017 - 20:50
Inwestycje, obwodnice: Kolejne miasta zyskają obwodnice
Minister infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o zapewnieniu finansowania dla obwodnic: Niemodlina, Warzymic i Przecławia oraz Myśliborza fot. PTWP

Obwodnice będą budowane w latach 2019-2021.
• Minister infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o zapewnieniu finansowania dla obwodnic: Niemodlina, Warzymic i Przecławia oraz Myśliborza.

• Realizacja robót w każdym z tych miast przewidziana jest w latach 2019-2021 r.

• W Niemodlinie zaplanowano inwestycję o długości 11,5 km, w Warzymicach i Przecławiu - 6,5 km, w Myśliborzu - 3,4 km.

 

Budowa obwodnicy Niemodlina

8 listopada 2017 r. GDDKiA w Opolu ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestycja o długości 11,5 km planowana jest do realizacji w latach 2018-2021 w systemie Projektuj i buduj.

W ramach zadania powstaną węzły Niemodlin i Sosnówka, 9 obiektów inżynierskich, w tym estakada nad rz. Ścinawa Niemodlińska oraz stawami, most nad kanałem Wydrowickim, 7 wiaduktów, przejścia dla zwierząt i przepusty. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś.

Ogłoszenie przetargu poprzedziło zatwierdzenie przez ministra infrastruktury i budownictwa Aneksu do Programu inwestycji dla obwodnicy.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z centrum Niemodlina oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych zapewni komfort mieszkańcom, usprawni ruch tranzytowy i w znaczny sposób skróci czas podróży na trasie Opole-Kłodzko.

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził Aneks do Programu inwestycji obejmującej budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 w województwie zachodniopomorskim.

W ramach inwestycji powstanie 6,5 km dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś. Wybudowane zostaną węzły drogowe, obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy, wyremontowana zostanie również istniejąca jezdnia. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Warzymic i Przecławia, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe.

Budowa obwodnicy Myśliborza

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził Program inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi krajowej nr 26 w województwie zachodniopomorskim, stanowiącego obwodnicę Myśliborza.

Zakres prac obejmuje budowę 3,4 km drogi klasy GP o 2 pasach ruchu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania powstanie rondo oraz drogi dojazdowe, chodnik, ścieżka rowerowa, ekrany akustyczne oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie obejmować także przebudowę mostu na rzece Myśla, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie natężenia ruchu w Myśliborzu. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z wąskich uliczek miasta. Przetarg na budowę planowany jest w przyszłym roku.

Przyjęta w lipcu uchwała Rady Ministrów zmieniała uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonał priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.