Nowa technologia, która ma dać czystą energię

Katowicka firma Investeko S.A. wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt Life Cogeneration.pl, który ma zdaniem twórców zrewolucjonizować uzyskiwanie energii z odpadów komunalnych. Prototypowa instalacja współfinansowana przez UE powstanie na Śląsku.
 Nowa technologia, która ma dać czystą energię

Zgazowanie pozwala na przekształcenie paliwa z odpadów w dobrej jakości paliwo gazowe, które w kogeneracji staje się efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie technologia w bezpieczny sposób ekologicznie zagospodarowuje odpady. Prototypowa instalacja powstanie na terenie województwa śląskiego.

Co jeszcze wyróżnia projekt? - Podczas gdy inne technologie waste-2-energy (energia z odpadów) nie pozwalają na jednoczesne przetwarzanie najbardziej problematycznych odpadów (czyli frakcji nadsitowej i osadów ściekowych), Life Cogeneration.pl w zdaniem twórców w największym stopniu przyczyni się do wykorzystania możliwości zgazowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki odpadami w małych i średnich gminach.

Jak twierdzą autorzy, ich projekt wyróżnia również najbardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów, przebiegające w ramach jednego procesu. Przy maksymalizacji pozytywnego efektu środowiskowego zarazem obniża koszty, czyniąc tę technologię dostępną dla większości polskich miast.

Technologia Life Cogeneration.pl zakłada produkcję energii w mniejszych instalacjach rozproszonych terytorialnie, co wymaga o wiele niższych nakładów na infrastrukturę (z racji lokalnego charakteru może wykorzystywać istniejącą infrastrukturę energetyczną). Co więcej, zdaniem twórców systemu ewentualne straty energii cieplnej i elektrycznej podczas przesyłu będą minimalne, ponieważ instalacje znajdować się będą w bezpośrednim pobliżu odbiorców energii.

Jak mówią autorzy projektu, ich technologia świetnie rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów przez małe i średnie miasta, które obecnie z przyczyn ekonomiczno-prawnych są zmarginalizowane w systemie gospodarki odpadami w skali kraju.

Instalacja Life Cogeneration.pl posłuży nie tylko badaniom, będzie również wykorzystywana do demonstrowania możliwości wdrożenia kompletnego układu, przetestowania go i zatwierdzenia metod według których całość będzie funkcjonować.

Wyniki prac nad nową technologia będą prezentowane wszystkim interesariuszom. Instalacja będzie również używana do cyklicznego przeprowadzania warsztatów demonstracyjnych.

Projekt jest realizowany od lipca 2013 i potrwa do połowy 2017 roku. Koszt całkowity tego trwającego cztery lata projektu to 3,8 mln euro, z czego 1,75 mln euro stanowi wkład Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu LIFE+, 1,5 mln  euro to wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota to wkład własny partnerów - Investeko S. A i spółki Taktyk.

 Szczgółowe informacje o projekcie tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Co to za "nowość"?? Cóż to za naukowcy?? Jakie to :najnowocześniejsze rozwiązania". Co to za "polska technologia"? Czy takie "bogoojczyźniane hasła" dają gwarancje na uzyskanie grantu i na napisanie na Waszym portalu artykułu?Czy jak będę miał zamiar w "szopie..." skonstruować samochód, to też napiszecie o tym artykuł. Kto dba o poziom przekazywanych informacji? Trochę żal, że upadają obyczaje ... rozwiń

starszy absolwent, 2014-03-23 19:20:49 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE