Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów

Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów
Biurokracja w szkole zabiera nauczycielom czas na pracę z dziećmi (fot. Shutterstock).
Opracowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lista dokumentów, które nie są wymagane prawem, nie wpłynęła na odbiurokratyzowanie pracy szkół i przedszkoli. Tak stwierdziło ponad 79 proc. nauczycieli w badaniu przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym związkowcy wystąpili do MEiN o dalsze działania w tym zakresie.
 • Wykaz dokumentów, których nikt od szkół i innych placówek oświatowych nie wymaga, okazał się nieskuteczny w walce z papierologią w oświacie.
 • 96,6 proc. nauczycieli chce kontynuowania przez MEiN działań mających na celu dalsze ograniczanie biurokracji w pracy szkół i placówek oświatowych.
 • ZNP skierował list do ministra Czarnka w tej sprawie: zamiast wydłużania listy dokumentów niepotrzebnych związkowcy proponują stworzenie wykazu tych potrzebnych. Oferują współpracę.

Nadmierna biurokracja w szkole to temat, który towarzyszy działaniom władz oświatowych od wielu lat. W ostatnich dwóch stał się on przedmiotem negocjacji z przedstawicielami organizacji samorządowych i organizacji związkowych w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz Rady Dialogu Społecznego.

Obecnie zaś postulat odbiurokratyzowania pracy szkół ma być realizowany dzięki zmianom w awansie zawodowym proponowanym przez MEiN w przyjętym dziś projekcie nowelizującym Kartę nauczyciela w zakresie systemu awansu zawodowego.

Mając na uwadze postulat likwidacji biurokracji w szkole, na którą wskazywali zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało i rozesłało 16 listopada 2021 r. do szkół wykaz czynności, które nie są wymagane prawem, a obciążają nauczycieli.

[Zestawienie dokumentów publikujemy poniżej w dziale Multimedia]

Pół setki zbędnych papierów to za mało

Znalazło się w nich 51 pozycji, dotyczących wszystkich aspektów działalności nauczyciela, takich jak realizacja podstawy programowej, działalność wychowawczo-profilaktyczna, działalność wychowawcza, opiekuńcza, awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ewaluacja własnej pracy czy współpraca z rodzicami.  

I tak np. nauczyciele nie mają obowiązku:

 • - pisania cyklicznych sprawozdań lub arkuszy monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów,
 • - pisania uzasadnienia do wyboru podręczników i programów,
 • - pisania sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania,
 • - pisania klasowych planów pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • - składania dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu „cząstkowych” sprawozdań (np. co miesiąc, co pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego czy też przygotowywania wykazu szkoleń w przypadku robienia awansu zawodowego.

Według MEiN przepisy nie wymagają pisania raportów z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej, przygotowywania scenariuszy/konspektów zajęć obserwowanych przez dyrektora lub też składania raportów z analizy wyników nauczania.

Wymagane nie jest również prowadzenie teczek wychowawców klas, zeszytów zachowania uczniów. Nauczyciel nie musi pisać sprawozdań (półrocznych i rocznych) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. biblioteki, świetlicy szkolnej itp.), przygotowywać programów i opisów zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań), a także składania sprawozdania dotyczącego realizacji tych zajęć.

Żadne przepisy nie wymagają też pisania przez nauczycieli sprawozdań dotyczących organizowanych przez nich imprez i uroczystości szkolnych, realizacji zadań dodatkowych, takich jak konkursy, zawody, projekty szkolne lub np. prowadzenia dziennika biblioteki czy pisania sprawozdań z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

MEiN musi kontynuować walkę z biurokracją

Cytowana tu lista ma 51 pozycji, ale to – jak wskazano – wykaz przykładowych dokumentów, które nie są wymagane prawem. W praktyce jest ich o wiele więcej.

Ile? Tego nie wiadomo. Pewne światło na ten problem rzuca badanie ankietowe, przeprowadzone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniach 29 marca – 31 maja, na które odpowiedzieli nauczyciele z ponad 10,6 tys. ognisk związkowych. 42 proc. spośród nich uznało, że realizacja funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły generuje nadmierną biurokrację. Natomiast 96,6 proc. nauczycieli wskazało potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek oświatowych.

Zaskakująca jest również wynikająca z badania informacja, że chociaż powyższa lista niepotrzebnych dokumentów jest w szkołach znana, to według 79,1 proc. badanych nauczycieli opisane przez MEiN formy odbiurokratyzowania pracy w szkołach i przedszkolach nie wpłynęły na zmniejszenie biurokracji.

Zróbmy listę koniecznych dokumentów

W związku z powyższym ZNP wystosował do ministra Przemysława Czarnka list, w którym przywołując powyższe dane, wystąpił o dalsze prace zmierzające do odbiurokratyzowania pracy szkół, deklarując jednocześnie pomoc Związku w tym zakresie.

– Podsumowując wyniki ankiety, stwierdzamy, iż znacząca liczba respondentów odpowiedziała, że wysłane pismo do szkół i placówek dotyczące form odbiurokratyzowania pracy szkoły nie wpłynęło na zmniejszenie biurokracji. Wnioskujemy w związku z powyższym, aby resort edukacji podjął działania w celu opracowania zestawu dokumentów niezbędnych w pracy szkoły, wynikających z przepisów prawa – napisał Sławomir Broniarz, prezes ZNP, w liście do ministra.

DO POBRANIA
Zestawienie przykładowych dokumentów tworzonych w szkołach i placówkach  
25.75 KB format pliku: DOCX
TAGI
KOMENTARZE35

 • Sławomir 2022-06-29 07:51:10
  Do czechu : czyli jeszcze nie dyrektor a już .....? To by się zgadzało he He
 • czechu 2022-06-28 22:38:43
  cesiu był tylko "wice"
 • Sławomir 2022-06-28 08:54:13
  Do I 🖤KO: cesiu urzekła mnie twoja historia. Proszę o następną,takich odważnych dyrektorów nam potrzeba he He

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!