Doskonalenie zawodowe, czyli obowiązek, ale i przywilej

Doskonalenie zawodowe, czyli obowiązek, ale i przywilej
Niezależnie od formy zatrudnienia, każdy nauczyciel ma prawo otrzymać środki na doskonalenie zawodowe. (fot. Pixabay)
Umowa na czas określony, pełen etat czy na niepełny wymiar godzin - niezależnie od formy zatrudnienia każdy nauczyciel ma prawo otrzymać środki na doskonalenie zawodowe. Seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia czy studia podyplomowe... Jest w czym wybierać, bo doskonalenie zawodowe w przypadku nauczycieli to także obowiązek.
 • Zgodnie z przepisami doskonalenia zawodowego nauczycielom dofinansowuje się udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach czy studiach podyplomowych.
 • Niestety zdarzają się przypadki, gdzie podmioty szkolące w sposób nieuprawniony wykorzystują w swej ofercie nazwę „kwalifikacyjny”.
 • Żaden przepis prawa oświatowego nie ogranicza prawa dofinansowania doskonalenia nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy czy na umowę na czas określony.

Nauczyciel nie tylko uczy całe życie, ale i całe życie musi się uczyć... Doskonalenie zawodowe jest zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem tej grupy zawodowej. Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela nauczyciel zobowiązany jest między innymi doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły, a także podnosić wiedzę ogólną i profesjonalną, korzystając z prawa pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego. Może to robić między innymi poprzez ukończenie kolejnych studiów, studiów podyplomowych, kursów kwalifikowanych.

Kursy kwalifikowane

Mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające tzw. pełną akredytację właściwego kuratora oświaty (wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów).

Kursy kwalifikowane prowadzone są w kwestii przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowania do życia w rodzinie czy zarządzania oświatą.

Zapisując się na kurs, należy zachować ostrożność i dobrze sprawdzić, czy wybrana placówka ma odpowiednie uprawnienia. Niestety, zdarzają się przypadki, gdzie podmioty szkolące (działalność gospodarcza, placówki kształcenia ustawicznego) nierzetelnie wykorzystują w ofercie nazwę „kwalifikacyjny”, sugerując tym samym, że mamy do czynienia z kursem nadającym nauczycielowi dodatkowe kwalifikacje.

Warto pamiętać, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nauczyciele - doradcy metodyczni

Istotną rolę w procesie doskonalenia nauczycieli odgrywają doradcy metodyczni. Udzielają oni porad i pomocy merytorycznej nauczycielom określonego przedmiotu w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz zachęcają nauczycieli do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko nauczyciela doradcy metodycznego, wynikają z przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 ze zm.).

Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada: kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, co najmniej dobrą ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe, kompetencje społeczne, umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zadania doradcy metodycznego są wykonywane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Czytaj też: Reforma dotycząca awansu zawodowego nauczycieli od września

Finansowanie doskonalenia zawodowego

Żaden przepis prawa oświatowego nie ogranicza prawa dofinansowania doskonalenia nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy czy na umowę na czas określony.

Z informacji Kuratorium Oświaty w Katowicach wynika, że dofinansowuje się udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach (również branżowych), studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli.

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się również:

 • - koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli (np. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne);
 • - wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
 • - koszty udziału w szkoleniach branżowych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Rzeczywistość wygląda inaczej

- To tylko teoria... budżety na szkolenia są bardzo ograniczone, a o tym, kto może uczestniczyć w szkoleniu czy kursie, decyduje dyrektor szkoły. Ciężko więc uniknąć sytuacji, gdy możliwość rozwoju nauczyciela zależy od sympatii lub antypatii - mówi Bożena Sokołowska ze Związku Zawodowego Oświata. - Nauczyciele chcą się rozwijać, często jednak - próbując doskonalić się zawodowo - natrafiają na mur. Ograniczone środki na szkolenia, osobiste sympatie osób decydujących, kto weźmie udział w kursie czy szkoleniu - najczęściej kończą się tym, że nauczyciele za wszystko płacą z własnej kieszeni.  

Jak dodaje Bożena Sokołowska, są kursy i szkolenia, które powinny odbywać się na bieżąco dla wszystkich.

- Nauczyciele muszą znać swe prawa i obowiązki. Zmieniające się przepisy i wymogi to coś, z czym każdy z nich powinien być na co dzień. Zdarza się jednak, że dyrektorzy szkół nie dbają o takie szkolenia, a sami nauczyciele nie są w stanie za zmianami nadążyć czy dobrze je zrozumieć - mówi Bożena Sokołowska.

TAGI
KOMENTARZE8

 • Mama 2022-05-30 12:44:47
  Do czechu: pewnie tyle się zwolni ile wyjechało do Niemiec uczyć emigrantów.
 • czechu 2022-05-30 10:16:55
  Przypominam o terminie rzucenia papierami na stół dyrektora(jeszcze tylko dwa dni!) - za te pieniądze niech sami sobie uczą Brajanków i Dżesiki, poza szkołą też istnieje życie i to znacznie ciekawsze - szkoda życia na misję, pasję itp. pierdy ......
 • Branzowiec 2022-05-28 13:06:19
  Polska szkoła idealna istnieje tylko na papierze. Szkolenia od 2000 roku zawsze musiałam opłacać sama. Po raz ostatni dałam się nabrać na te "darmowe" gdy przekwalifikował się na nauczyciela zawodu w branzówce. Miały być roczne szkolenia u pracodawców a jest jak zwykle wielkie nic - o szko...leniach nikt nic nie wie w żadnym ośrodku, a pieniędzy na nie w szkole jak zwykle nie ma. Pozostaje więc kreda i podręcznik...  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!