"Edukacja dla wszystkich". Najwięcej zmian w miastach na prawach powiatu

  • AKC
  • 26 lutego 2021 - 12:10
"Edukacja dla wszystkich". Najwięcej zmian w miastach na prawach powiatu
W opinii przewodniczącego Komisji Edukacji ZMK "szykuje się dosyć duża rewolucja jeśli chodzi o szkolnictwo, które zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami" (fot. shutterstock.com)
W środę, 24 lutego, członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny. W opinii Komisji Edukacji Związku Miast Polskich dokument niesie wiele zmian w miastach na prawach powiatu.
  • Resortowi przyświeca idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb.
  • Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych czy szkół specjalnych. Będziemy wzmacniać ich działalność, wykorzystywać potencjał - zapowiedział Przemysław Czarnek, minister Edukacji i Nauki.
  • Opracowywany przez MEiN dokument stał się ostatnio przedmiotem prac Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

W Polsce ponad 2 mln uczniów (ok. 34 proc.) jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dostęp do psychologów i pedagogów w szkołach jest nierówny. W skali kraju to średnio 0,73 etatu specjalisty na szkołę. Na wsi przypada 0,47 etatu specjalisty.

Ponadto rośnie liczba dzieci, u których stwierdza się potrzebę kształcenia specjalnego (obecnie to ponad 200 tys., tj. prawie 4 proc. populacji uczniów). Wzrasta również liczba zaburzeń psychicznych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Około 80 proc. zbadanej przez NIK grupy osób z autyzmem nie znajduje pracy.

Czytaj też: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wstrzymania prac nad projektem „Edukacja dla wszystkich”

- Wniosek nasuwa się jeden, musimy zapewnić lepsze przygotowanie do pracy oraz samodzielnego życia. Wzmocnienia wymaga profilaktyka i system wsparcia rodziny. Brakuje koordynacji międzyresortowej w pomocy udzielanej dzieciom i rodzinom, co skutkuje nierównym dostępem do wsparcia. Pracujemy nad tym - powiedział podczas konferencji minister edukacji, Przemysław Czarnek, przedstawiając założenia programu „Edukacja dla wszystkich". 

To będzie rewolucja 

Dokument „Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” jest opisem modelu edukacji ukierunkowanej na wspieranie optymalnego rozwoju każdej osoby uczącej się (dzieci, uczniów, osób dorosłych) oraz udzielanie pomocy podmiotom zaangażowanym w ten proces (rodzicom, nauczycielom, specjalistom). 

"Stanowi on propozycję systemowej i wieloetapowej implementacji założeń edukacji włączającej zapewniającej aktywny udział i uczestnictwo każdej osoby uczącej się w procesie nauczania-uczenia się, poprzez zwiększenie jego dostępności i stworzenie warunków umożliwiających postępy w indywidualnym rozwoju i osiąganiu zakładanych efektów kształcenia" - czytamy w dokumencie.

Ostatnio stał się on przedmiotem prac Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

- Szykuje się dosyć duża rewolucja jeśli chodzi o szkolnictwo, które zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami - mówił podczas spotkania przewodniczący komisji, Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina.

Niesie on najwięcej zmian w miastach na prawach powiatu. Duże zaniepokojenie wyrażają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które mają być przekształcane i łączone z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Dokument zawiera bardzo dużo zobowiązań finansowych, związanych m.in. z powoływaniem różnego rodzaju etatów - koordynatorów czy asystentów ucznia, które zostaną przekazane na finansowe barki JST.

Czytaj też: Solidarność mówi "nie" projektowi "Edukacji dla wszystkich"

Uczestniczący w spotkaniu przedstawicielki i przedstawiciele miast podkreślali, że trzeba na ten dokument spojrzeć z perspektywy tzw. Polski A i B. Problemem bowiem są dzieci niepełnosprawne w ogólnodostępnych szkołach z dala od dużych miast bez adekwatnej pomocy specjalistów mimo najlepszych chęci dyrektorów tych szkół.

Członkowie komisji zwracali także uwagę na tło finansowe proponowanych zmian, które niepokoi miasta. 

- Mówimy o obciążeniu naszych budżetów co roku, a wiele elementów w tym ministerialnym dokumencie jest niejasnych, nierozpisanych, niedoprecyzowanych - Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta Wałbrzycha.

Stanowisko ZMP

Komisja Edukacji ZMP wypracowała stanowisko w sprawie dokumentu „Szkoła dla wszystkich”, które przekazała zarządowi związku. W stanowisku m.in. samorządowcy przypominają, że obecny system zakłada, że na rzecz dziecka i rodziny (nie tylko z niepełnosprawnością) działają placówki oświatowe (szkoły wszystkich typów, poradnie), żłobki, przedszkola, miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni), pracownicy sądu (kuratorzy sądowi), poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju oraz szereg organizacji społecznych.

Tymczasem zakładane w dokumencie zmiany spowodują, iż powszechny i bezpłatny dostęp do usług specjalistycznych będzie uniemożliwiał tym instytucjom świadczenie innych - odrębnych form wsparcia dziecka i jego rodziny. Bezpowrotnie zniknie idea międzysektorowego wsparcia dziecka i rodziny ze względu na powielenie zadań wymienionych wyżej instytucji.

W dokumencie „Szkoła dla wszystkich” wspomina się, że system zapewnienia jakości zapewni m.in., że prowadzone będą systematyczne działania „mające na celu identyfikowanie i eliminowanie barier w realizacji przez przedszkola, szkoły i placówki zadań związanych z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczących się”.

Czytaj też: Szkolne laptopy odnalezione w lombardzie. Dyrektor szkoły: brak słów

Komisja zwraca uwagę na pojawiające się w związku z takimi założeniami pytania: kto będzie prowadził te działania, kto będzie za nie odpowiedzialny? Jaka procedura będzie obowiązywać po zidentyfikowaniu tych barier? Kto sfinansuje, często wysokie, nakłady na likwidację tych barier? Czy koszt dostosowania placówek edukacyjnych zostanie przerzucony na JST? W dokumencie brak jednoznacznych odpowiedzi na te pytania.

„Proponowany model EW (edukacja wczesnoszkolna - przyp. red.) skupia się przede wszystkim na zmianach strukturalnych. Powołanie nowych struktur takich jak CDR (Centra Dziecka i Rodziny) czy SCWEW (Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą) nie zapewni w ocenie komisji zmian w podejściu do niepełnosprawności: od medycznego do biopsychospołecznego” - czytamy w stanowisku komisji.

Jej członkowie zauważają, że dokument MEiN zakłada niezrozumiałą dla środowiska oświatowego i samorządowego rewolucyjną reorganizację systemu oświaty. Obecne przepisy i wypracowane praktyki w pełni zapewniają możliwość integracji (w to miejsce wprowadza się pojęcie „edukacji włączającej”).

Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska Komisji Edukacji ZMP:

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!