PARTNER PORTALU

Edukacja na piątkę. Toruń i Radom inwestują w cyfrową edukację

Edukacja na piątkę.  Toruń i Radom inwestują w cyfrową edukację
Edukacja na piątkę. Toruń i Radom inwestują w cyfrową edukację

Wszystkie z 75 radomskich placówek oświatowych zarządzanych przez Urząd Miasta (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) funkcjonują w ramach jednej infrastruktury do komunikacji i nauki zdalnej. Toruń poszedł o krok dalej – od kwietnia br. we wszystkich placówkach korzystających z dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN wdrożono pakiet narzędzi Office 365.
Dzięki tej integracji, dziennik elektroniczny jest połączony z ekosystemem narzędzi Microsoft do bieżącej komunikacji, wideokonferencji czy tworzenia i współdzielenia dokumentów.

Co jeszcze łączy oba te miasta i jak spójny plan dla cyfrowej oświaty przekłada się na dostępność i rozwój edukacji przyszłości wśród uczniów i samych nauczycieli?

Radom: miasto i szkoły – wspólny organizm w chmurze

Pierwsze inwestycje władz Radomia w innowacyjne technologie do nauczania miały miejsce już w 2012 r. W pierwszych 12 miesiącach programem objętych zostało 50 szkół, w których wdrożono pakiet usług Microsoft Office 365. Sprawna implementacja usług Office 365, możliwa była między innymi dzięki temu, że wszystkie szkoły korzystają z e-dziennika Librus Synergia, który od ponad dwóch lat oferuje opcję integracji z platformą Microsoft, poprzez eksport danych do plików CSV i utworzenie na ich podstawie kont nauczycieli i uczniów oraz zespołów w aplikacji Microsoft Teams po stronie Office 365. Obecnie z platformy korzysta aktywnie 75 placówek – wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Integracja wokół cyfrowych narzędzi w chmurze to element szerszego planu włodarzy miasta. Cel jest prosty – stworzenie zintegrowanego systemu do zarządzania podległymi instytucjami, szybkiej komunikacji i wymiany danych oraz łatwego procesowania dokumentów online i wymiany materiałów dydaktycznych. Tak w 2014 r. zainicjowano Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – miejską platformę, w skład której wchodzi już kilkadziesiąt aplikacji dziedzinowych.

„Nasz ZSZO obejmuje oprogramowanie, z którego korzystają między innymi Wydział Edukacji i Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego. Standaryzacja i usystematyzowanie narzędzi usprawniło proces zarządzania oświatą, w tym kontrolowanie wydatków, stanowiących co roku znaczną część budżetu samorządu. Elektroniczny dostęp do danych ułatwia planowanie organizacji placówek oraz sprawozdawczość” – wymienia Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Rolę cyfrowej edukacji oraz samych narzędzi do nauki zdalnej podkreśla także Artur Rudnicki, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. To jedna ze szkół, w której cyfrowe platformy funkcjonują z powodzeniem od kilku lat.

„W czasie lockdownu cała społeczność szkolna musiała przestawić się na komunikację i realizowanie programu nauczania w sieci. Używaliśmy przede wszystkim aplikacji Microsoft Teams, z racji jej rozbudowanych możliwości, takich jak czat na żywo, moduł Zadania do gromadzenia prac i ich oceny, OneNote (jako notatnik elektroniczny dla uczniów) czy też poczta Outlook do mailowej komunikacji nauczycieli” – tłumaczy Bernadeta Kudas, dyrektor ZST w Radomiu.

Łatwiejszy start radomskiego ZST w nowej, cyfrowej rzeczywistości to także zasługa dyrekcji i samych nauczycieli, którzy chętnie się dokształcają i nabywają nowe umiejętności. O wielkim zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy z miastem świadczy również fakt, że już tysiące radomskich nauczycieli jest zarejestrowanych na platformie Microsoft Education Center, skupiającej nauczycieli otwartych na innowacyjne rozwiązania w edukacji. Na witrynie education.microsoft.com dostępne są bezpłatne kursy i zasoby dla szkół oraz edukatorów, panel Ask a Microsoft Innovative Educator Expert (zawierający odpowiedzi nauczycieli z całego świata na najczęściej zadawane pytania dotyczące cyfrowej edukacji), samouczki z podstawy obsługi najważniejszych narzędzi Office 365 czy też seria poradników o tym, jak wyrównywać szanse uczniów z dysfunkcjami.

Toruń: koalicja na rzecz edukacji przyszłości

W Toruniu od ponad dwóch lat rozwijany jest nowoczesny system zarządzania oświatą. Dzięki współpracy władz miasta, dyrektorów szkół oraz organizacji – takich jak Toruńskie Centrum Usług Wspólnych czy EXEA – Toruń już dziś jest przygotowany na wyzwania edukacji przyszłości. Wszystko dzięki miejskiej platformie do komunikacji i nauki zdalnej, skupiającej już ponad 25 000 użytkowników – dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pracujących na rzecz rozwoju nowych kompetencji. Jednak toruńska platforma służy nie tylko do codziennej komunikacji czy nauki na odległość. To również świetne narzędzie do współadministrowania i współpracy na linii Urząd Miasta-szkoła.

„Platforma spełnia także rolę narzędzia służącego nadzorowi nad pracą szkół dla Wydziału Edukacji i miejsca pozyskiwania danych do analiz porównawczych. Rozwiązanie to ułatwia dyrektorom sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz umożliwia codzienne raportowanie i udostępnianie materiałów w celach sprawozdawczych” – wyjaśnia Zbigniew Fiderewicz, z-ca Prezydenta Miasta Torunia.

W marcu firma VULCAN udostępniła możliwość bezplikowej integracji swojego e-dziennika UONET+ z pakietem narzędzi Office 365. Władze Torunia błyskawicznie podjęły decyzję o wykorzystaniu nowej funkcjonalności i jako jedni z pierwszych w Polsce zdecydowali się na wdrożenie zintegrowanych usług we wszystkich szkołach w mieście. Tym samym nauczyciele i uczniowie otrzymali dostęp do jednej, zintegrowanej platformy do komunikacji dla wszystkich miejskich placówek oświatowych. To bezprecedensowy projekt, osadzony na centralnej platformie miejskiej i zarządzany przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych. Zapewnia on gotowe, modułowe środowisko pracy w aplikacji Microsoft Teams, w której co roku automatycznie tworzone są nowe grupy dla każdego przedmiotu wraz z przyporządkowaną listą nauczycieli, uczniów czy nawet zajęć lekcyjnych. To zautomatyzowanie powtarzalnych czynności bezpośrednio przekłada się na lepszą organizację pracy szkoły, ale daje też komfort samym uczniom, którzy teraz poruszają się w ramach jednego ekosystemu Office 365. Na organizacyjne korzyści z wdrożenia jednolitej platformy wskazuje Maja Niewiadomska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu:

„Nauczyciele mogą jednocześnie pracować nad dokumentacją uczniów (oceny wielospecjalistyczne, harmonogramy), a następnie współdzielić je z zainteresowanymi grupami opiekunów. Powstające w naszej szkole dokumenty mają charakter zindywidualizowany ze względu na specyfikę szkoły – nad jednym dokumentem musi pracować nawet kilkunastu nauczycieli. Udało się tym samym stworzyć sprawny system komunikacji między nauczycielami, a także włączyć pracowników administracji i obsługi do codziennej pracy online” – mówi Maja Niewiadomska Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu.

Wicedyrektor ZS Nr 26 wskazuje na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wykorzystania narzędzi online w edukacji. Chodzi o wyrównywanie szans uczniów dysfunkcyjnych, których w toruńskim ZS Nr 26 jest 60-70 proc. W ramach platformy nauczyciele wykorzystują narzędzia Office 365 do konstruowania materiałów dla uczniów z dysfunkcjami mowy w oparciu o alternatywną komunikację gotowych kart pracy, tablic tematycznych i innych narzędzi. „W tym kontekście wykorzystywanie wszelkich kanałów komunikacji alternatywnej jest dla nauczycieli priorytetem – używanie AAC oraz pełna indywidualizacja zdalnego nauczania stanowi w naszym Zespole Szkół podstawę podejmowanych działań” – podsumowuje Maja Niewiadomska.

Inwestycja w przyszłość – projekty Microsoft dla Edukacji

Dzisiejsza szkoła musi iść w parze z rozwojem nowoczesnych technologii, aby przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie i dać im lepszy start na rynku pracy. Niezbędna do tego jest odpowiednio przygotowana kadra i cyfrowe kompetencje nauczycieli, które pozwolą im porozumiewać się z uczniami ich językiem – językiem współczesnej komunikacji i cyfrowych technologii.

To jedna z idei leżąca u podstaw projektu „Szkoła w Chmurze Microsoft”.  Projektu, w którym placówki edukacyjne korzystają z zasobów opartych na nowoczesnych technologiach chmurowych zarówno w procesie nauczania, jak i zarządzaniu samą placówką. To z kolei wpisuje się w rozwój szkolnictwa, który jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją samorządy. Nowoczesne szkoły to wykwalifikowani absolwenci, którzy dużo łatwiej odnajdują się na rynku pracy, a przez to zwiększają konkurencyjność miasta i regionu. Nie mniej ważne jest krzewienie wartości, takich jak budowanie kapitału społecznego czy świadomości obywatelskiej, które są fundamentem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

W Polsce funkcjonuje już ponad 600 Szkół w Chmurze Microsoft, z których aż osiem należy do międzynarodowej sieci Microsoft Showcase Schools. Wśród tych modelowych szkół jest także Zespół Szkół Technicznych z Radomia.

„Dostęp do nieustannie zmieniającej się technologii uczy nas, jako nauczycieli, zrozumienia młodych ludzi, ale również praktycznego wykorzystania zasobów wiedzy i nowoczesnych źródeł informacji. Ta bezpośrednia współpraca z edukatorami z różnych części świata w ramach Microsoft Showcase School – osobami o różnych doświadczeniach i działających w innych kręgach kulturowych – to ogromny kapitał. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami to niezbędna umiejętność wykorzystywana dzisiaj w pracy, a przekazywanie zdobytych doświadczeń wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu i osiąganie wspólnie wyznaczonych celów. Ale dzięki narzędziom i kompetencjom przyszłości w naszej placówce staramy się iść o krok dalej – tworzymy własne narzędzia, m.in. do nauki logicznego myślenia czy pracy zespołowej” – przyznaje Artur Rudnicki, z-ca dyrektora ZST w Radomiu.

Inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji przyszłości – takie jak Szkoła w Chmurze Microsoft, MIE Expert czy Microsoft Showcase School – to wkład w edukację, wymianę wiedzy i budowanie doświadczeń w oparciu o nowe metody nauczania. To nowe możliwości efektywnej i szybkiej komunikacji pomiędzy szkołą, uczniami i rodzicami. To w końcu otwarty dostęp do najnowszych technologii, dzięki któremu młodzież może realizować najbardziej śmiałe i innowacyjne projekty. A stąd już tylko krok od aktywnego kreowania nowego, lepszego świata.

Więcej o inicjatywach Microsoft dla Edukacji:

https://aka.ms/ZdalnaNauka

https://aka.ms/TransformacjaEDU

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę


×
KOMENTARZE (1)

  • krótko, 2020-10-07 05:03:32

    odrażająca propaganda


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!