Partnerzy portalu

Matura 2023 i egzamin ósmoklasisty. Znamy nowe wynagrodzenia egzaminatorów

Matura 2023 i egzamin ósmoklasisty. Znamy nowe wynagrodzenia egzaminatorów
Nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia za udział w egzaminach maturalnych (Fot. PAP/Marcin Bielecki)
Resort edukacji właśnie opublikował projekt rozporządzenia podnoszący stawki wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu - począwszy od 2023 roku - egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
 • 17 stycznia ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia, które pozwoli na podniesienie stawek wynagrodzeń dla egzaminatorów maturalnych oraz nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
 • Nowe stawki maturalnych egzaminatorów związane są z zakończeniem w 2023 roku pierwszego pełnego cykl kształcenia uczniów, którzy uczęszczali do zreformowanej 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
 • Jednym z powodów wzrostu stawek wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w egzaminach maturalnych jest zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazało się 17 stycznia br. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Czytaj: Matura 2023 zagrożona. Może zabraknąć egzaminatorów

Dlaczego konieczne jest podniesienie stawek dla egzaminatorów

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności określenia warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu - począwszy od 2023 roku - egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że w 2023 r. zakończy się pierwszy pełny cykl kształcenia uczniów, którzy uczęszczali do zreformowanej 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego (w wyniku przeprowadzenia zmian strukturalnych i programowych w systemie oświaty, rozpoczętych w 2017 r.).

Czytaj: ZNP: To nie my pozbawiliśmy nauczycieli uprawnień do wcześniejszej emerytury

W 2023 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a w 2024 r. - również dla pierwszych absolwentów 5-letniego technikum, sprawdzający stopień opanowania przez absolwentów wskazanych wyżej typów szkół wymagań ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podstawa ta określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.). 

Konsekwencją wdrożenia nowej podstawy programowej jest również nowa formuła egzaminu maturalnego (Formuła 2023).

W załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia (do pobrana pod tekstem) ustalono wysokość stawek wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu - od 2023 r. - egzaminu maturalnego.

W 2023 r., po raz pierwszy od wdrożenia reformy, zostanie przeprowadzony egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego (Fot. Shutterstock)
W 2023 r., po raz pierwszy od wdrożenia reformy, zostanie przeprowadzony egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego (Fot. Shutterstock)

- Nowe stawki ustalono na poziomie wysokości stawek dla egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu dotychczasowego egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum), z wyjątkiem stawek określonych dla części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie podstawowym - wyjaśnia projektodawca.

Takie będą nowe stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów

W załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia zaproponowano wyższe stawki wynagrodzenia egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ze względu na zwiększenie liczby zadań otwartych, wymagających samodzielnego sformułowania odpowiedzi przez zdającego.

W przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela.

Czytaj: Kwota bazowa powyżej 4,4 tys. zł. Senat chce podwyżek dla nauczycieli

- Przy obecnej stawce minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wskazuje, że w związku ze zwiększeniem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym przyjęto, że obecna kwota wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenienie rozwiązań w jednym arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego - w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa powyżej - zostanie zwiększona i wynosić będzie 1,15 proc. tej stawki (48,58 zł brutto).

W przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,386 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tj. 16,30 zł brutto.

W związku ze znacznym wzrostem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia zwiększono obecną kwotę wynagrodzenia do wysokości 0,500 proc. stawki (21,12 zł brutto).

Jednym z powodów wzrostu stawek wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w egzaminach maturalnych jest zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym (Fot. Shutterstock)
Jednym z powodów wzrostu stawek wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w egzaminach maturalnych jest zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym (Fot. Shutterstock)

Wysokość wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie jednego arkusza egzaminacyjnego z egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu ósmoklasisty określone jest (w tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia egzaminatorów) w relacji do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

Wspomniany załącznik nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia nie zawiera również warunków wynagradzania egzaminatorów przedmiotu do wyboru (spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin z przedmiotu do wyboru na egzaminie ósmoklasisty został zniesiony zmianą zawartą w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw która z dniem 27 maja 2022 r. uchyliła art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Te egzaminy nie będą już przeprowadzane

Ponadto resort edukacji wskazuje w uzasadnieniu, że konieczne jest dostosowanie przepisów nowelizowanego rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego w związku z zakończeniem przeprowadzania niektórych egzaminów, w tym:

 • egzaminu gimnazjalnego dla uczniów dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. Te egzaminy były przeprowadzane - odpowiedni - do roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020,
 • egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Te egzaminy przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r.,
 • egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Te egzaminy były przeprowadzane do 29 lutego 2020 r.

Czytaj: Perspektywy zawodowe nauczycieli dalej nie są satysfakcjonujące. Minister edukacji: Podzielam tę opinię

Zabraknie maturalnych egzaminatorów z języka polskiego?

Przypomnijmy, że nauczyciele języka polskiego alarmują, że po dwóch latach pandemii i nauki zdalnej matura w nowej formule z tego przedmiotu może okazać się zbyt trudna dla przeciętnego ucznia. 

Ponadto wiele osób, które do tej pory brały udział w sprawdzaniu matur, rezygnuje w tym roku z tej pracy.

Interpelację poselską w sprawie problemów, jakie mogą pojawić się w związku z organizacją matury w 2023 roku, złożyło 23 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem już w latach minionych była to wyczerpująca i odpowiedzialna praca za małe pieniądze, a teraz dochodzą zawiłe kryteria spisane w 20-stronicowej instrukcji.

DO POBRANIA
Załącznik - warunki wynagradzania egzaminatorów
142.68 KB format pliku: PDF
TAGI
KOMENTARZE13

 • GUS 2023-01-18 09:03:20
  Do Nauczyciel: jaka jest średnia wysokość zarobków nauczycieli? Przypomnę Ci, że wśród mgr-wo są nauczyciele.
 • 2023-01-18 07:18:23
  Do Nauczyciel: nie mój wpis nie potwierdza twojego. Nie uważam, że jeżeli ktoś wymaga od nauczyciela wykonywania swoich obowiązków jest niegodziwcem. Niegodziwe są niczym nie uzasadnione przywileje nauczycieli. A pisanie penów na swój temat to dopiero.......
 • Nauczyciel 2023-01-17 21:32:30
  Twoj wpis jest właśnie potwierdzeniem mojego wpisu. Nie wystarczy coś tam wpisać w przeglądarkę i łykać wszystko jak młody pelikan. Ja odwołałam się do badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Ekonomicznych na zlecenie rządu. I tak właśnie działa nasze społeczeństwo, dotyczy to wszelakiej wiedzy.... Wszyscy znają się na leczeniu i edukacji i jeszcze maja cudowne pomysły na to by nasz kraj był mlekiem i miodem płynący. Efekty niestety widać. Tak, niosę ten kaganek oświaty, staram się jak mogę uczyć swoich uczniów krytycznego myślenia, właściwej analizy, odróżniania publicystyki od twardej wiedzy/nauki. Staram się jak mogę i jednocześnie mając do siebie szacunek i do swojej pracy, która niestety jest obecnie niskoplatna nie podejmuje się pracy w godzinach ponadwymiarowych. Nie sprawdzam prac maturalnych. Nie robię za biuro podróży, nie robię za opiekunkę. Wykonuję najlepiej jak potrafię i uczciwie swoją prace oczekując uczciwej zapłaty. Natomiast ludzie oczekujący, ze będziemy biurem podróży, niańką, psychologiem i pielegniarka jednocześnie i jeszcze radośnie sprawdzać w weekendy matury za śmieszne pieniądze są niegodziwcami.  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!