Partnerzy portalu

MEN wprowadził nowe rozwiązania dla szkół w związku z COVID-19

  • PAP/PSZ
  • 26 marca 2020 - 13:46 | Aktualizacja: 26 marca 2020 - 14:20
MEN wprowadził nowe rozwiązania dla szkół w związku z COVID-19
Szkoły realizują obecnie nauczanie na odległość (fot. pixabay.com)
Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, ogłaszania wyników rekrutacji w internecie - wprowadza nowelizacja rozporządzenia MEN ws. szczegółowych rozwiązań w związku z COVID-19.
  • Nowelizacja daje radom pedagogicznym w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek możliwość podejmowania decyzji zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.
  • Zgodnie z nowelizacją, w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek.
  • Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 10 kwietnia włącznie.

W piątek, 20 marca, wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej - nowelizacja rozporządzenia z 11 marca "w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" oraz rozporządzenie - "w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Pierwszy z dokumentów wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

W środę, 25 marca, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych.

Zgodnie z nią organ prowadzący szkołę (w przypadku szkół prowadzonych przez samorząd lokalny jest to gmina lub powiat) może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

W noweli znalazły się też zapisy, dające możliwość radom pedagogicznym w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek podejmowania decyzji zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Jak wyjaśnia MEN, te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Nowelizacja daje także rodzicom, uczniom i absolwentom możliwość składania wniosków oraz innych dokumentów zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te dotyczących odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustali dyrektor danej placówki oświatowej.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą mogły być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Nowela wprowadza również zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów. Dają one możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

"Odwołujemy trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów i gwarantujemy tytuł finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju" - informuje resort edukacji. Podając, że w związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów mają obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminach do 10 kwietnia 2020 r.

Olimpiady przedmiotowe to coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy (jest ich około 40) przeznaczone dla uczniów najstarszych klas szkół średnich. W większości mogą brać udział również osoby młodsze. Każda olimpiada składa się zazwyczaj z trzech etapów. Pierwszy etap organizowany jest na poziomie szkoły. Drugi etap ma zasięg regionalny (np. wojewódzki), biorą w nim udział najlepsze osoby z regionu. Trzeci etap - finałowy (centralny), to rywalizacja na poziomie krajowym. Zdobycie tytułu finalisty olimpiady, zatwierdzonej przez MEN, zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapewnia 100 proc. pkt. z matury na poziomie rozszerzonym (pod warunkiem, że uczeń wybrał dany przedmiot na maturze).

Zgodnie z nowelizacją, w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku, gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora - nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r. W sytuacji, gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!