Miasta podnoszą opłaty za żłobki. Różnice zaskakują

Miasta podnoszą opłaty za żłobki. Różnice zaskakują
W poszczególnych samorządach zróżnicowane są nie tylko stawki opłat za pobyt dziecka w żłobku, ale i metoda ich określania (fot. EME/pixabay)
Ile w 2021 r. trzeba zapłacić za pobyt dziecka w żłobku? Wzięliśmy pod lupę kilka miast - tych największych i tych nieco mniejszych. Wniosek? Zróżnicowanie jest spore - od niespełna 150 do blisko 600 zł. Znacząco różnią się też opłaty za posiłek. Różne są też kryteria, na podstawie których samorządy określają wysokości tych opłat.
  • Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku i maksymalne stawki za wyżywienie ustalają rady gmin. Wiele z samorządów zdecydowało o ich podniesieniu w 2021 r.
  • Wyższe stawki tłumaczą różnie: wzrostem wydatków na wynagrodzenia, wyższymi kosztami energii, wzrostem przeciętnego wynagrodzenia itp. 
  • W naszym zestawieniu jest też samorząd, który zdecydował, by opłatę zmniejszyć uzasadniając to trudną sytuacją rodziców w związku z pandemią. 

Katowicach opłata za pobyt dziecka w żłobku nie była zmieniana od 2011 r. (150 zł). Od tego czasu, jak zaznacza samorząd, znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków - m.in. koszt energii czy wysokość płacy minimalnej.

Jak wylicza katowicki magistrat, od 2011 r. średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 44,29 proc. (w stosunku do roku 2019). Koszty energii elektrycznej w tym okresie o 45,05 proc. W efekcie średni miesięczny koszt miejsca w żłobku w 2019 r. wynosił o 531 zł więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza jego wzrost o 43,63 proc.

W 2021 r. miasto podjęło decyzję o zmianie w opłacie za żłobek miejski. Dla rodzin z najniższymi dochodami - do 1100 zł netto na osobę - miasto zdecydowało się utrzymać obowiązującą stawkę opłaty za pobyt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych osób wprowadzono dwa progi dochodowe. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty - 400 zł.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania opłaty stałej. Do korzystania z dopłaty do opłaty stałej w żłobkach uprawnieni będą nie tylko rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego. Wprowadza się bowiem zmianę polegającą na umożliwieniu otrzymania wsparcia finansowego również rodzicom dzieci korzystających z usług katowickich żłobków niepublicznych.

Czytaj też: Warszawa: Ruszają zapisy do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2021/2022

W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056 zł).

Dofinansowanie do opłaty stałej w żłobku niepublicznym przyznawane będzie niezależnie od miejskiego dofinansowania do opłaty w wysokości 600 zł, które otrzymują żłobki niepubliczne. Dofinansowania te nie wykluczają się wzajemnie.

Wrocław

We Wrocławiu rodzice nie odczują w swoich portfelach istotnej różnicy. Od nowego roku stawka godzinowa za pobyt malucha w żłobku wynosi 2,52 zł i jest o 7 groszy wyższa od roku poprzedniego.  Średnia opłata za pobyt dziecka wynosi 422 zł. 

W przypadku, gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną, korzysta ze żłobka, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 1,26 zł. Dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł. Z opłat zwolnione są rodziny wielodzietne. 

Rodzice mają do wyboru trzy możliwości: maluch może przebywać w placówce 8, 9 lub 10 godzin dziennie.

Gdańsk

Na podwyżkę opłaty za pobyt dziecka w żłobku zdecydowały się też władze Gdańska. Nowa stawka obowiązuje od 1 marca 2021 r.

Obecnie za 10 godzin pobytu dziecka w placówce trzeba zapłacić 517 zł (10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na koniec poprzedniego roku kalendarzowego zaokrąglone do pełnych złotych). Opłata za dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny, wynosi 310 zł. Na niższą opłatę mogą liczyć rodziny wielodzietne. Tu kwota wynosi 155 zł. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.

W 2020 r. miesięczna opłata za pobyt do 10 godzin wynosiła 492 zł. Za dziecko, na które pobierany jest zasiłek, 295 zł, a za dziecko z rodziny wielodzietnej - 148 zł. Na tym samym poziomie była stawka żywieniowa. 

Świnoujście

Opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Świnoujściu nie tylko nie została podwyższona, a nawet jest niższa niż w roku 2020 i wynosi 585 zł miesięcznie. To efekt uchwały przyjętej przez radę miasta, która jest inicjatywą prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza, a jednocześnie realizacją jego obietnicy zgłoszonej na sesji budżetowej w grudniu 2020 roku.

Planowana na 2021 rok miesięczna opłata za żłobek miejski w Świnoujściu miała wynosić 689 zł.  

- W celu utrzymania opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku miejskim na podobnym poziomie, proponuję obniżenie opłaty za pobyt dziecka z 17,5 procent do 13,5 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę - wnioskował do radnych prezydent  Żmurkiewicz.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku to najczęściej koszt kilkuset złotych (Fot. Pixabay.com)
Opłata za pobyt dziecka w żłobku to najczęściej koszt kilkuset złotych (Fot. Pixabay.com)

 

Jak wyjaśniał, wówczas kwota za pobyt dziecka w żłobku wyniesie 585 zł miesięcznie.

- To wysoka opłata w dobie pandemii, kiedy spora część mieszkańców miasta - szczególnie tych pracujących w branży turystycznej czy gastronomicznej - cierpi z powodu wprowadzonych przez rząd obostrzeń sanitarnych - argumentował samorządowiec. 

Lublin

W Lublinie opłata za czesne od 1 stycznia 2021 r. wynosi 280 zł (w 2020 r. wynosiła 260 zł). Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku to 70 zł (w 2020 r. 65 zł). Stawka dzienna z tytułu wyżywienia to 6,5 zł (bez zmian w stosunku do roku 2020).

Olsztyn

Od 1 stycznia 2021 r. opłata stała za pobyt dziecka w olsztyńskim żłobku wynosi 520 zł. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa została ustalona na poziomie 6 zł. Z kolei opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin pobytu dziecka w żłobku to koszt 70 zł. 

Rodzice lub opiekunowie dzieci posiadający „Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny” mogą liczyć na 50-procentowy upust.

W przypadku Olsztyna podwyżka jest znacząca. Wcześniej opłata za pobyt dziecka w placówce wynosiła 227,92 zł, opłata żywnościowa - 4,84 zł.

Kielce

W Kielcach opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 100 zł miesięcznie za jedno dziecko.
Maksymalna opłata za wyżywienie - 161 zł miesięcznie (obliczona z pomnożenia stawki dziennej w wysokości 7 zł przez maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu).

Czytaj też: "Edukacja dla wszystkich". Najwięcej zmian w miastach na prawach powiatu

Rodzice, których dwoje dzieci uczęszcza do tej samej placówki, mogą liczyć na 50-procentową zniżkę. W całości zwalniane są z opłat rodziny posiadające troje lub więcej dzieci.

W Kielcach w stosunku do roku 2020 zmianie uległa jedynie stawka żywnościowa. Wcześniej wynosiła 5,5 zł. 

Ruda Śląska

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w Rudzie Śląskiej wynosi 336 zł miesięcznie. Każda godzina powyżej 10 godzin to koszt 20 zł. 

Rudzcy radni zróżnicowali wysokość opłaty za wyżywienie. W przypadku dzieci od 1. do 3. roku życia wynosi 6,30 zł na dzień, a w przypadku dzieci do pierwszego roku życia i na dietach specjalnych - opłata zależy od diety i może wynosić do 8 zł na dzień.

Z odpłatności za pobyt zwolnione są częściowo (50 proc.) rodziny, z których rodzeństwo uczęszcza do żłobka. Zapis ten znalazł się w ubiegłorocznej uchwale miasta, która nie zmieniła pozostałych opłat. 

Wałbrzych

Opłata za jedną godzinę świadczenia do 10 godzin pobytu dziecka w wałbrzyskim żłobku w 2021 r. wynosi 2 zł. Wysokość dodatkowej opłaty powyżej 10 godzin dziennie to 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego pobytu dziecka w żłobku. 

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7 zł i będzie waloryzowana co roku, w zależności od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Główny Urządu Statystyczny.

Na 20-procentową zniżkę mogą liczyć rodzice dwójki dzieci, które uczęszczają do tej samej placówki. Połowa stawki przysługuje z kolei na każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18. roku życia bądź w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Czytaj też: Miasto chce około 46 mln zł od Skarbu Państwa za wydatki na oświatę

Również o 50 proc. można obniżyć wyjściową stawkę opłaty na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych). Jest to możliwe na podstawie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.

W stosunki do roku 2020 opłata za opiekę wzrosła z 1,32 zł do 2 zł, a opłata za wyżywienie z 6 do 7 zł. 

Tomaszów Mazowiecki

W Tomaszowie Mazowieckim wysokość opłaty za pobyt dziecka wynosi 14 proc. minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 392 zł.

Za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki powyżej 10 godzin trzeba zapłacić 20 zł. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku to z kolei 200 zł miesięcznie.

W przypadku posiadaczy Tomaszowskiej Karty Mieszkańca lub Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, których dzieci uczęszczają do żłobka lub przedszkola publicznego bądź szkoły publicznej, opłata za kolejne dzieci ulega obniżeniu w następujący sposób: o 50 proc. za drugie dziecko, o 99 proc. za trzecie i każde następne dziecko.

Rok wcześniej opłata stanowiła 325 zł, stawka za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie - 10 zł  za każdą rozpoczętą godzinę, maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka - 150 zł miesięcznie. 

TAGI
KOMENTARZE1

  • Sarmata 2021-03-07 16:52:46
    Krąży anegdota po Polsce. Dlaczego w Polin wszystko jest takie drogie? Bo w Israel też jest drogo! Shalom

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!