Partnerzy portalu

Nadzór pedagogiczny zbyt obciążał nauczycieli. Teraz mogą skupić się na uczniach

 • KO
 • 25 maja 2023 - 15:20
Nadzór pedagogiczny zbyt obciążał nauczycieli. Teraz mogą skupić się na uczniach
W 2021 r. zrezygnowano z ewaluacji i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego (fot. stockvault/2happy/Creative Commons - CC0)
Odstąpienie od ewaluacji i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego istotnie zmniejsza obciążenia nauczycieli pracą inną niż prowadzenie zajęć z uczniami. To opinia wiceministra Dariusza Piontkowskiego zawarta w odpowiedzi na poselską interpelację.
 • W latach 2009-2021 pracownicy kuratoriów oświaty przeprowadzili w szkołach i placówkach łącznie 33 994 ewaluacje.
 • Wprowadzenie w 2009 r. ewaluacji jako nowej formy nadzoru pedagogicznego miało stanowić wsparcie w rozwoju szkół i placówek oraz pozwolić na zbieranie informacji przydatnych w prowadzeniu polityki oświatowej.

 • Z czasem nasilały się krytyczne opinie dotyczące tej formy nadzoru pedagogicznego i ostatecznie zrezygnowano z ewaluacji i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, pozostawiając kontrolę i wspomaganie.

Posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Dariusz Wieczorek skierowali do ministra edukacji narodowej i nauki serię pytań związanych z zmodernizowanym systemem nadzoru pedagogicznego. 

Posłowie przypomnieli, że 1 września 2021 r. szef MEiN zmienił rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchylając zapisy dotyczące ewaluacji, a tym samym usuwając tym ewaluację z form nadzoru pedagogicznego. Z sieci zniknęły również raporty z ewaluacji przeprowadzonych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w latach 2009-2021, a serwis został wyłączony.

Pytania posłów dotyczą ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i placówek realizowanej w ramach nadzoru pedagogicznego w latach 2009-2021: kosztów poniesionych w związku z jej wdrożeniem i realizacją, a także czy przeprowadzone ewaluacje zewnętrzne podniosły jakość systemu oświaty i czy zdiagnozowano obszary wskazujące, iż konieczna była lub jest modyfikacja przepisów oświatowych? 

System nadzoru pedagogicznego miał wspierać rozwój szkół 

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Dariusz Piontkowski przypomniał, że 
wprowadzenie w 2009 r. ewaluacji jako nowej formy nadzoru pedagogicznego było związane z Programem wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dariusz Piontkowski (fot.Krystian maj KPRM)
Dariusz Piontkowski (fot.Krystian maj KPRM)

Zmodernizowany system nadzoru pedagogicznego, miał stanowić wsparcie w rozwoju szkół i placówek oraz pozwolić na zbieranie informacji przydatnych w prowadzeniu polityki oświatowej.

Ile wydano na zewnętrzną ewaluację szkół do 2021 roku?

Projekt wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły realizowany był w III etapach:

 • w okresie 1.04.2008 - 31.03.2009 wydano 1 830 550 zł (wartość środków rozliczonych 1 130 290,22 zł)
 • w okresie 1.04.2009 - 31.03.2011 wydano 13 912 773,56 zł (wartość środków rozliczonych 13 544 467 zł)
 • w okresie 1.03.2011 - 30.11.2015 wydano 57 730 213,57 zł (wartość środków rozliczonych 56 917 547,91 zł)

Dodatkowe koszty poniesione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2015-2021 to 2 197 221,33 zł.

W latach 2009-2021 pracownicy kuratoriów oświaty przeprowadzili w szkołach i placówkach łącznie 33 994 ewaluacje.

Minister zauważa, że trudno ocenić, na ile poprawiły one jakość oświaty. W założeniach dotyczących nadzoru pedagogicznego wypracowanych w ramach projektu nie zdefiniowano bowiem wskaźników, które pozwoliłyby ocenić wpływ przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych na poprawę jakości systemu oświaty. Badania ewaluacyjne przeprowadzano w różnych typach szkół i rodzajach placówek i uwzględniano specyfikę działania danej placówki.

Wymagania były wysokie, dlatego nadeszły zmiany

Wprowadzono wówczas trzy formy sprawowania nadzoru pedagogicznego: ewaluację działalności edukacyjnej placówek, kontrolę i wspomaganie ich pracy oraz nauczycieli w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Punktem wyjścia do wprowadzenia ewaluacji było określenie wymagań stawianych szkołom i placówkom przez państwo. Wymagania uporządkowane zostały odrębnie dla różnych grup typów szkół i rodzajów placówek w czterech obszarach, tj. w zakresie efektów kształcenia i wychowania, procesów edukacyjnych, relacji ze środowiskiem oraz zarządzania.

Zmiany wprowadzone już w 2013 r. polegały m.in. na zmniejszeniu liczby wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek oraz rezygnacji z grupowania tych wymagań w cztery obszary.

W 2015 r. zrezygnowano natomiast z ustalania - w ramach ewaluacji - poziomu spełniania wymagań. Pozostawiono jednak w ewaluacji zewnętrznej element oceny wskazując, iż badanie to będzie obejmowało m.in. ustalenie, czy placówka spełnia określone w rozporządzeniu wymagania. Zdecydowano, że za spełnienie wymagań uznawany będzie stan, gdy realizuje każde z wymagań na poziomie co najmniej podstawowym.

Ponadto, do ustawy o systemie oświaty dodano nowy przepis, wskazując, że ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki, należy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej. 

Nadzór pedagogiczny do poprawki. Takie było oczekiwanie 

W 2016 r. przeprowadzone zostały szerokie konsultacje ze środowiskiem oświatowym, dotyczące m.in. nadzoru pedagogicznego. Uczestnicy ich dostrzegali zarówno wady, jak i zalety rozwiązań obowiązującego wówczas systemu nadzoru pedagogicznego.

Powszechne było oczekiwanie wzmocnienia roli kuratora oświaty w obszarze wspomagania pracy szkół i placówek, w tym powrót do tworzenia tzw. rejonów wizytacyjnych

- pisze minister dodając, że w odniesieniu do ewaluacji najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące jakości wykorzystywanych w badaniu narzędzi i jakości sporządzanych z niego raportów. 

W wyniku dyskusji w zakresie ewaluacji sformułowano m.in. rekomendację, by ewaluacja nie była źródłem rankingu - i miała wyłącznie funkcję informacyjną, a nie oceniającą.

Jak przypomina Piontkowski, od września 2017 r. ewaluacja miała charakter wyłącznie diagnostyczny.

Pomimo dokonania tak istotnej zmiany dotyczącej ewaluacji z czasem nasilały się krytyczne opinie dotyczące tej formy nadzoru pedagogicznego W szczególności postulowano odbiurokratyzowanie ewaluacji. 

Nadzór pedagogiczny zbyt obciążał nauczycieli

Ponadto, w opinii środowisk i osób związanych z nadzorem pedagogicznym korzyści z realizacji ewaluacji pozostawały niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z tej formy nadzoru pedagogicznego. W 2021 r. zrezygnowano z ewaluacji i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, pozostawiając kontrolę i wspomaganie.

- Zmiana ta istotnie wpływa na zmniejszenie obciążenia nauczycieli pracą związaną z przygotowaniem i udziałem nauczycieli w niektórych formach nadzoru pedagogicznego, inną niż prowadzenie zajęć z uczniami - zauważa minister Piontkowski. 

Szkoły znają wymagania wobec siebie. Mogą działać "zgodnie ze swoimi możliwościami"

Dodaje też, że trwałym efektem zmian w nadzorze pedagogicznym zapoczątkowanych w 2009 r. jest wskazanie wymagań wobec szkół i placówek, które dotyczą najważniejszych obszarów ich pracy. Wymagania te dotyczą:

 • przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;
 • podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;
 • angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;
 • aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;
 • doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Zdaniem Dariusza Piontkowskiego istotne jest, że w rozporządzeniu wskazano wymagania strategiczne i priorytetowe i opisano je w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę szkoły. Zaznacza przy tym, że szkoły i placówki powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami, mają bowiem autonomię w realizacji wymagań. 

TAGI
KOMENTARZE30

 • Nauczyciel 2023-05-30 21:52:22
  Pan Piątkowski chyba nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działają szkoły. Nadzór dalej jest, a nawet pojawię się częściej, niż był wcześniej. Zmieniła się tylko forma, ale nadal kontrolowane są takie elementy, jak: to co prowadzenia lekcji, kompetencje kluczowe, wykorzystanie technologii informacyjn...ych Itp.  rozwiń
 • E. 2023-05-30 21:18:19
  Przecież nic się nie zmieniło. Jestem nauczycielem.
 • Bulwers 2023-05-27 14:27:21
  Hehe ktoś się nachapał forsy z unii,a potem doszedł vdo wniosku,że za dużoz tym roboty.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!