Partnerzy portalu

Prezydent podpisał nowelizację. Będą zmiany w Karcie nauczyciela

 • BOB
 • 24 marca 2023 - 15:00
Prezydent podpisał nowelizację. Będą zmiany w Karcie nauczyciela
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy. To oznacza zmiany w Karcie nauczyciela (Fot. prezydent.pl))
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy. Dokument wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy zapewniające równowagę między życiem zawodowym a służbowym. Zmiany dotyczą również nauczycieli.
 • W piątek, 24 marca, prezydent Andrzeja Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wynika z dyrektywy work-life balance.
 • Ta obejmuje również nauczycieli. 
 • Dla edukatorów nie jest dostępna elastyczna organizacja pracy, natomiast inne zmiany uregulowane w Kodeksie pracy, a nieobjęte regulacją Karty nauczyciela - owszem.
 • O systemie edukacji w Polsce będziemy dyskutować podczas sesji "Edukacja dla przyszłości", która odbędzie się w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

Uchwalona przez sejm 9 marca ustawa, która do Kodeksu pracy wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, zwanej też dyrektywą work-life balance, doczekała się prezydenckiego podpisu. 

Tym samym pracownicy wszystkich branż będą mogli korzystać z nowych przywilejów, również nauczyciele placówek publicznych. Nowelizacja Kodeksu pracy zmienia bowiem przepisy Karty nauczyciela. Co konkretnie?

Nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw nowelizacji KP, z wyjątkiem elastycznej organizacji pracy

Przede wszystkim do tytułu ustawy dodaje odnośnik wskazujący, że nowelizacja jest efektem wdrożenia przepisów ww. dyrektywy, a w ślad za tym wskazuje - w dodanym do Karty nauczyciela art. 67f - że jeśli przepisy karty nie stanowią inaczej, nauczycielowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, za wyjątkiem art. 1881KP.

Przepis ten mówi o możliwości zastosowania na wniosek pracownika elastycznej organizacji pracy, za którą uważa się pracę zdalną oraz system czasu pracy, taki jak system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, różne godziny rozpoczynania pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, skrócony tydzień pracy przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, czy system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Podkreślmy więc jeszcze raz - dla nauczyciela te elastyczne systemy pracy są wyłączone. Natomiast dostępne są inne udogodnienia wynikające z dyrektywy work-life balance.

Dostępne są inne udogodnienia wynikające z dyrektywy work-life balance (fot.shutterstock)
Dostępne są inne udogodnienia wynikające z dyrektywy work-life balance (fot.shutterstock)

Obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na dziecko

Na podstawie dodanego art. 67g ust. 1 KN nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia.

Nauczyciel, który będzie chciał skorzystać z tej możliwości, musi złożyć wniosek do dyrektora na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. We wniosku zaś, obok imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka, musi wskazać przyczynę konieczności skorzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia pracy na takich warunkach.

Złożenie takiego wniosku przez nauczyciela nie jest dla dyrektora placówki obligatoryjne - dyrektor może się na to zgodzić lub nie, lub też zaproponować nauczycielowi zastosowanie obniżonego wymiaru zatrudnienia w innym terminie niż wskazany.

O podjętej decyzji dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Nowe przepisy wyraźnie wskazują, że skorzystanie z powyższego uprawnienia nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Ponadto, nauczyciel korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy i wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 67g ust. 7 może w każdym czasie złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o powrót do poprzedniej organizacji pracy, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez nauczyciela z tego obniżenia.

W takiej sytuacji dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu wniosku, informuje nauczyciela w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Siła wyższa - 2 dni w roku z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia

To nowa instytucja w Kodeksie pracy, bardzo podobna do urlopu na żądanie, która poprzez dodanie art. 68a została wprowadzona do KN. Na podstawie tego przepisu już wkrótce nauczyciel będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 KN.

W sprawie udzielenia takiego urlopu nauczyciel musi złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, ale - co istotne - dyrektor nie będzie mógł mu tego urlopu odmówić.

Dwa dni dodatkowego urlopu z powodu wystąpienia siły wyższej np. z powodu wypadku bliskiej osoby (fot. Shutterstock).
Dwa dni dodatkowego urlopu z powodu wystąpienia siły wyższej np. z powodu wypadku bliskiej osoby (fot. Shutterstock).

Urlop opiekuńczy - bezpłatne dni wolne na opiekę

Na podstawie dodanego art. 68b KN nauczycielowi przysługiwać będzie również bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

"Przy udzielaniu urlopu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału siódmego ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy" - stanowi przepis.

Ten dodany rozdział znajdziemy w noweli KP z 9 marca 2023 r. Wskazuje on m.in., że za członka rodziny, o którym mowa wyżej, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka, co nieco zawęża grono tych osób.

Przepisy KP w tej kwestii stanowią również, że urlopu opiekuńczego udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; we wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia oraz w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby.

Warto zwrócić także uwagę, że urlopu udziela się w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jak również, że okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

TAGI
KOMENTARZE14

 • 2023-03-27 18:57:06
  Do łowcatrolli: no gdzie tam, skąd takie wszechstronne wykształcenie.
 • łowcatrolli 2023-03-27 13:20:40
  Do 🤔: no jak to co? - trolle rzuciły się na etaty i wszystko pozajmowane - nieprawdaż trolliku
 • 🤔 2023-03-26 19:35:17
  Do Flemming : to nie ma już wszędzie wakatów? Nikt już nie zmusza nauczycieli do pracy na dwa etaty? Co się stało 🤔

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!