Rok szkolny 2021/2022 - co się zmienia w prawie oświatowym

Rok szkolny 2021/2022 - co się zmienia w prawie oświatowym
Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną w 2022 roku przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych (fot. shutterstock)
Egzamin ósmoklasisty bez czwartego przedmiotu, matura tak jak w ostatnich dwóch latach bez egzaminów ustnych - to najważniejsze oprócz zmian w kanonie lektur zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w nowym roku szkolnym 2021/22.
  • Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nie będzie musiał być realizowany na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej.
  • Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Na egzaminie ósmoklasisty nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot obowiązkowy.
  • W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych.

Od 1 września zmieniają się warunki i sposób realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zmiana obowiązująca polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak decydować o tym czy dziecko będzie w nich uczestniczyć, czy też nie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wiosną 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Na egzaminie ósmoklasisty nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot obowiązkowy. Chodzi o egzamin z wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022. Nadal obowiązkowe będą trzy egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Czytaj też: Nowy kanon lektur szkolnych już od 1 września. Oto szczegóły

Matury 2022

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych. Do ustnych będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Oznacza to, że abiturient zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego pisemnego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (w przypadku przedmiotu dodatkowego nie ma progu zaliczeniowego).

Absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu maturalnego w 2022 r. będą mogli złożyć, do 31 maja 2022 r., wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Będą mogły zrobić to osoby, które w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego pisemnego otrzymały co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpiły do egzaminu pisemnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Ze względu na brak obowiązkowych egzaminów ustnych na maturze w analogiczny sposób potraktowano absolwentów z lat ubiegłych wiosną 2020 r. i wiosną 2021 r.

Zmiany w edukacji domowej

Nowy rok szkolny to także zmiany w edukacji domowej. Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe dotyczącą właśnie edukacji domowej. Znosi ona znosi obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły lub przedszkola w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

 
TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!