Solidarność domaga się nowego systemu wynagradzania nauczycieli

 • AKC
 • 19 kwietnia 2021 - 16:00
Solidarność domaga się nowego systemu wynagradzania nauczycieli
Związkowcy chcą oparcia płac nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, by uwzględniał co najmniej 15-procentowy jego wzrost (Fot. Shutterstock.com)
"Obecny mechanizm jest absurdalny, w wielu elementach wręcz patologiczny, czego wyrazem jest przedłożona do zaopiniowania koncepcja. Dlatego też temu projektowi nie należy poświęcać najmniejszej uwagi - tym bardziej, że nie zwiastuje ona jakiejkolwiek waloryzacji płac". To opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń nauczycieli.
 • To już trzeci minister edukacji, do którego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z postulatem zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.
 • Do tej pory, niestety, nasza propozycja nie znalazła uznania, a nawet zainteresowania nią żadnego ministra edukacji rządu Zjednoczonej Prawicy, chociaż obietnic i zobowiązań składali dużo - czytamy w opinii.
 • - Pokładamy nadzieję, szczególnie po zapowiedziach medialnych obecnego ministra, w tym, że uda się zmienić skompromitowany, obowiązujący model płacowy licznej grupy pracowników związanych z nauczaniem młodego pokolenia - podkreśla Ryszard Proksa.

Jak podkreśla przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, organizacja kolejny już raz postuluje zmianę systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

"Zmiana ta wiązałby się ze zmianą metody finansowania zadań edukacyjnych, którą uznajemy za nierzetelną i anachroniczną oraz nieodzwierciedlającą rzeczywistych wskaźników związanych z kształtowaniem i realizacją zadań oświatowych, gdyż nie uwzględnia ona standardów wpływających na realizację tych obowiązków. Środki finansowe - pochodzące z budżetu państwa - nie określają w rzetelny sposób wielkości nakładów na najbardziej kosztowne zadanie związane z edukacją - wydatkami na wynagrodzenia" - pisze w opinii do projektu Ryszard Proksa. 

I przypomina, że krytycznie oceniany przez KSOiW NSZZ „Solidarność” system wynagradzania nauczycieli stał się wiosną 2019 r. zarzewiem konfliktu między NSZZ „Solidarność” a rządem.

Wówczas, w ramach Rady Dialogu Społecznego, podpisano porozumienie między rządem RP a KSOiW NSZZ „Solidarność”. Jego głównym postanowieniem stało się pisemne zobowiązanie strony rządowej do jak najszybszego rozpoczęcia uzgodnień dotyczących zmiany sytemu wynagradzania nauczycieli na podstawie przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w ten sposób, by nowe zasady płacowe można było wprowadzić od 1 stycznia 2020 r.

Celem zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej miałoby być automatyczne kreowanie płacy nauczycieli, która wynikałaby z obiektywnych przesłanek ekonomicznych, "a nie z woli elit politycznych".

Czytaj też: Pandemia bezprecedensowym wyzwaniem. System edukacji w Polsce do zmiany

"W ten sposób jedna z najbardziej wykształconych grup zawodowych miałaby zagwarantowany wzrost wynagrodzeń i korzystanie z dobrodziejstw wzrostu gospodarczego" -  czytamy w przytaczanej opinii. Dalej przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” wskazuje: "Tymczasem, posługując się danymi ekonomicznymi tylko z przywołanego 2020 roku wynika, że płace nauczycieli - których waloryzacja w wysokości 6 proc. była wdrożona od 1 września -  spowodowała jedynie dwuprocentowy średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych - licząc metodą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - a nie jak mylnie podaje się 6 proc.".

W efekcie, jak wylicza, wzrost płacowych wskaźników makroekonomicznych państwa znacznie przewyższał podwyżkę uposażeń nauczycieli - i tak: przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej stanowiło 105,07 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a płaca minimalna - 108,33 proc. rok do roku.

"Z przykrością stwierdzamy, że w 2021 roku płace nauczycieli zostaną niezwaloryzowane przy wzroście płacy minimalnej o 7,7 proc. oraz że uposażenia pedagogów nie przyczynią się do zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Sytuacja ta powtarza się od wielu lat i prowadzi do permanentnej pauperyzacji tej grupy zawodowej w stosunku do innych środowisk pracowniczych" - pisze w opinii do projektu Ryszard Proksa.

Sztuczne i nieskuteczne działania

Jako przykład wspomnianej pauperyzacji przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność wskazuje wprowadzoną od 1 stycznia 2020 r. przez ministra do spraw edukacji regulację we wcześniejszym rozporządzeniu płacowym, która - by sprostać prawnym wymogom wysokości płacy minimalnej -  zwiększyła poziom minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w dolnych i środkowych grupach zaszeregowania nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz najniższy wśród nauczycieli mianowanych w ten sposób, by osiągnąć najniższy i prawem wymagany poziom.

Już wtedy KSOiW NSZZ „Solidarność” wskazywała, że wprowadzony zabieg ma tylko i wyłącznie charakter doraźny, bowiem w przyszłości tego typu działania będą musiały dotyczyć podobnych, sztucznych regulacji obejmujących coraz wyższe grupy zaszeregowania wśród minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli o wyższych stopniach awansu zawodowego.

Czytaj też: Gminom brakuje pieniędzy na dodatki dla nauczycieli. Jest odpowiedź ministerstwa

"Tego typu wysiłki, polegające na spłaszczeniu głównych składników wynagradzania na pewno nie sprzyjają motywacyjnemu systemowi gratyfikacji pedagogów, o który rzekomo zabiega Ministerstwo Edukacji i Nauki" - zauważa przewodniczący.

I dodaje, że konsekwencją tego typu działań jest kolejne naruszenie algorytmu waloryzacji zasadniczych stawek wynagrodzenia nauczycieli, które w sposób sztuczny dekomponuje ustaloną równowagę między stawkami minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i powoduje sztuczne dysproporcje między nimi.

"Zapewne zabiegi te mają na celu swoistą ucieczkę przed goniącą nasze zarobki płacą minimalną. Takie zabiegi odczytujemy jako działania nieetyczne" - zaznacza Proksa.

15-procentowy wzrost płacy

KSOiW NSZZ „Solidarność”, przesłany do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ocenia bardzo krytycznie i negatywnie.

"Obowiązujący system wynagradzania nauczycieli petryfikuje patologiczny mechanizm kształtowania wynagrodzeń nauczycieli i jakakolwiek waloryzacja nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego też, domagamy się dotrzymania umowy zawartej w trakcie negocjacji wiosną 2019 r., rozpoczęcia rozmów oraz pilnego wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, by uwzględniał co najmniej 15-procentowy jego wzrost" - zaznacza związkowiec.

TAGI
KOMENTARZE46

 • Kodeks pracy dla nierobów 2021-05-04 17:07:30
  Zlikwidować Kartę nauczyciela. Nauczyciele winni pracować na podstawie Kodeksu. Wtedy by się okazało, że jest nadmiar nauczycieli i były by pieniądze na podwyżki dla tych nauczycieli, którzy będą pracowali 40 godzin tygodniowo ( i to w szkole ). Obecne przywileje nauczycieli są krzywdzące dla inny...ch grup zawodowych.  rozwiń
 • XYZ 2021-04-26 19:21:03
  ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🌩🌩🌩...  rozwiń
 • XYZ 2021-04-26 19:19:38
  ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🌩...  rozwiń

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!